Romatoloji
09 Ağustos 2023

 Kliniğimiz C Blok 1. katta Dahiliye ve Nefroloji Kiniği ile birlikte hizmet vermekte olup, yatak sayısı 4’tür. Kliniğimizde 1 uzman hekim, 12 hemşire (dahiliye ve nefroloji hemşireleri dahil), 5 personel ve 1 tıbbi sekreterin görev yapmaktadır. Romatoloji Kliniğimiz ilk defa 10 Eylül 2004 tarihinde hizmete girmiştir. Bu klinik Denizli’de hizmet vermeye başladığı dönemde devlet hastaneleri arasında sadece Bursa Devlet Hastanesi’nde mevcuttur. Halen sayılı hastanelerde bulunmaktadır. Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanesi sıfatındaki devlet hastanelerinin çoğunda bu bölüm yoktur. Ülkemiz için genç bir bölüm olup, 5 yıllık iç hastalıkları ihtisasından sonra üzerine yapılan 3 yıllık bir yan dal ihtisasıdır. Romatoloji, özellikle hareket sistemini tutan hastalıkları inceleyen bir bilim dalıdır. Romatizmal hastalıklar her zaman ağrı ile karşımıza çıkmamaktadır. Bazen romatolojik yangısal patolojiler, çeşitli yerleşimler gösteren ağrı yanında ya da bazen ağrı geri planda olmak üzere bazen de hiç ağrı yakınması olmaksızın, birçok sistemin tutulması ve yetersizliği ile karşımıza çıkabilmektedir. Tanısal amaçlı özel otoimmün serolojik tetkikler (ANA, Anti-DNA, anti –ro, anti-la, anti-sm gibi) , tanısal ve tedavi amaçlı eklem içi girişirimler ve biyopsiler Romatoloji Kliniğinde yapılmaktadır. İnflamatuar romatizmal hastalıkların(RA, sistemik lupus, sjögren sendromu, dermaomiyaozit, polimiyozit, polimiyaljia rheumatika gibi bağ dokusu hastalıkları, ankilozan spondilit, psöriyatik artrit, enteropatik artirt, reaktif artrit gibi spondilartiritler, vaskülitler, behçet hastalığı, ailesel akdeniz ateşi gibi) daha bilimsel ve profesyonel anlamda takip ve tedavileri yapılmaktadır.

  • romatolojı2.jpg
  • romatolojı1.jpg