ERCP (Endoskopik Retrograd Colanjio Pankreatografi)
22 Nisan 2024

GASTROENTEROLOJİ (ERCP ÜNİTESİ)

Gastroenteroloji Kliniğimiz  C Blok, 4. katta hizmet verirken, Polikilinik hizmetleri poliklinik katında 2 ayrı poliklinikte verilmektedir. Kliniğimizde 2 doktor, 3 servis hemşiresi , 3 endoskopi hemşiresi, 2 personel ve 2 tıbbi sekreter çalışmaktadır.

Gastroenteroloji  uzmanları aynı zamanda Dahiliye ( İç Hastalıkları ) uzmanı olup , bu eğitimlerinin üzerine  yüksek ihtisas yaparak daha spesifik bir alanda 2. bir uzmanlık eğitimi almış olan yandal uzmanlarıdır.

Gastroenteroloji uzmanları  eğitimleri süresince tüm Endoskopik işlemlerin eğitimini almaktadırlar , yani Endoskopik işlemler alanında da uzmanlaşırlar.

Gastroenteroloji  ; tüm sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili bir branştır.

Gastrointestinal sistemi şu organlar oluşturmaktadır   ; Yutak ve Yemek Borusu

                                                                                      Mide  ve  Oniki parmak barsağı

                                                                                      İnce ve Kalın Barsaklar

                                                                                      Karaciğer

                                                                                      Safra Kesesi ve Safra Yolları

                                                                                      Pankreas

Gastroenteroloji  alanına giren başlıca rahatsızlıklar şunlardır ;

                                                                                      Yutma güçlüğü

                                                                                      Reflü

                                                                                      Gastrit

                                                                                      Ülser

                                                                                      Uzun Süren İshaller

                                                                                      Kabızlık , Şişkinlik

                                                                                      Hepatitler ( Sarılıklar )

                                                                                      Karaciğer Yağlanması

                                                                                      Mide Barsak Kanamaları

Kliniğimize bu yıl içinde 2. Bir Endoskopi ünitesi açılmıştır , bu sayede başvuran hastalar uzun süre beklemeden hatta acil hastalar aynı gün içersinde Endoskopi ve Kolonoskopi ‘ye alınmaktadırlar.

Kliniğimizde tanısal amaçlı yapılmakta olan tanısal işlemler şunlardır ;

                                                                                      Endoskopi , Biopsi

                                                                                      Kolonoskopi ,

                                                                                      Karaciğer Biopsisi

                                                                                      Mide ve Barsak Poliplerinin çıkarılması

Ayrıca yine Endoskopi ünitemiz bu yıl içinde tüm mide ve barsak kanamalarına acil müdahalede bulunabilecek hale getirilmiştir  , Endoskopik skleroterapi tedavisinin dışında ; Endoskopi ünitemizde  Band Ligasyonu  ve Hemoklip uygulaması başlamıştır ve yine Heater probe tedavisi ‘de başlatılacaktır.

Kliniğimize yeni alınan Narrow Band Imaging (NBI ) özelikli endoskopi cihazımız ile erken evre mide barsak kanseri ve kanser öncesi bozukluklara daha yüksek duyarlılıkla tanı konulabilmektedir.

Kliniğimizde  Dr. Mustafa Gürkan HAYTAOĞLU, Halil YILMAZ tarafından bazı girişimsel işlemler uygulanmaya başlamıştır ;

                                                                     Pilor Dilatasyon Balonu uygulaması ( Mide çıkışı darlıklarına yönelik )

                                                                     Akalazya Balon Dilatasyon tedavisi

                                                                     Buji Dilatasyon tedavisi ( Yemek borusu darlıklarına yönelik )

                                                                     Stent Uygulamaları (Yemek borusu ,Mide çıkışı- Barsak Darlıklarına yönelik )

                                                                     PEG ( Ameliyatsız Endoskopik olarak mide tüpü yerleştirilmesi )

                      ERCP(Ameliyatsız Endoskopik olarak Safra yollarından taş çamur temizlenmesi – Tıkanma sarılıklarının tanı ve tedavisi )

      ERCP NEDİR?

 
 ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) safra kanalı ve pankreas kanalı hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan üst düzey bir gastroenteroloji uygulamasıdır. ERCP sırasında özel bir endoskopi cihazı, çeşitli kateterler ve röntgen cihazı birlikte kullanılır.
Karaciğerde yapılan safra ve pankreasta yapılan pankreas salgısı besinlerin parçalanmasını ve böylece emilmesini sağlar.
Karaciğer ve pankreastan bu salgıları toplayan kanallar birleşerek, ince barsağa küçük bir delik vasıtasıyla açılır.
Meme başına benzeyen bu küçük organa "Papilla" denir. Safra kanallarının taş, tümör, parazit gibi sebeplerle tıkanmasıyla vücutta sararma, karın ağrısı ve ateşten oluşan "tıkanma sarılığı" belirtileri gelişir. ERCP, bu kanalların tıkanıklığı ile ilgili bazı hastalıkların hem teşhis edilmesinde, hem de tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.
Safra kanalını tıkayan taşların çıkarılması, tümörlerin kanallarda oluşturduğu tıkanıklığın giderilmesi, bazı ameliyatlardan sonra oluşabilecek safra kaçaklarının tamiri, pankreatitler, pankreas kistleri ve pankreas taşları gibi hastalıkların tedavisinde en seçkin yöntem olmaktadır. 


     ERCP NASIL YAPILIR?

     
Endoskopi ile ağız yolundan girilerek yemek borusu ve mide geçilir ve duedenuma ulaşılır. Duodenumda bulunan milimetrik safra yolu ağzına endoskop içinden geçirilen ince bir kanülle girilir ve safra yollarının içine röntgen cihazından görülebilen kontrast madde verilir. Bu sırada röntgen cihazı ile elde edilen görüntü sayesinde safra yollarında bulunan taş, tümör, darlık gibi anormallikler tanınır. Safra yollarına müdahale düşünülüyorsa, ucunda tel bulunan bir başka kanül ile, safra yolları girişi elektrokoter aracılığıyla elektriksel olarak kesilerek genişletilir. Örneğin safra taşı varsa, basket ya da balon kateter endoskopun içinden geçirilir ve taş yakalanarak ya da çekilerek çıkartılır. Safra akımını engelleyen tümör ya da darlık gibi durumlarda bir balon ile bu darlık giderilebilir, ya da darlık bölgesine bir stent yerleştirilerek safra akışı sağlanır. İşlem süreri sıklıkla 20-30 dakika kadardır. Başarılı bir işlem sonrası hasta aynı gün ya da sonraki gün normal yaşamına döner.

Hastanemizde ERCP işlemi B Blok zemin katta İntaniye Servisi içinde yapılmaktadır.