Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

 

Anestezi, herhangi bir cerrahi veya girişimsel müdahale öncesi, insan vücudunun bütününde veya belli bir kesimindeki duyunun geçici olarak yok edilmesi, uyuşturulması, duyu yitimidir.

Başlıca amaç hastanın yaşamsal fonksiyonlarını koruması ve işlem sırasında ağrı hissetmemesidir. Anestezinin başlıca iki türü vardır.

 • Genel anestezi, hastanın damardan veya akciğer yoluyla verilen ilaçlar ile uyutularak gerekli ise solunumunun cihaz yardımı ile devam ettirilmesinin sağlanmasıdır. Genel anestezinin farklı düzeyleri vardır. İşlemin ve hastanın gerekliliğine göre bilinç, hafif bulanıklık ile tam kapalılık arasında olabilir.

 • Bölgesel anestezi, vücudun belli bir kısmının uyuşturulmasıdır. Bu omurilik kanalından merkezi bir şekilde sağlanabileceği gibi modern yöntemler ile sadece ameliyat edilecek uzvun veya bölgenin uyuşturulması ile de sağlanabilir. Teknoloji geliştikçe daha fazla ameliyat, bölgesel anestezi teknikleri ile yapılabilmektedir.

Anestezinin hangi türünün ne süre ile uygulanacağı, hastanın özelliklerine ve yapılacak olan ameliyatın türüne ve şekline göre değişebilmektedir. Bu kararı anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları, cerrah ve hasta işbirliği ile vermektedir.

 

Anestezi ihtiyacı olan hastalar işlemden kısa bir süre önce Anesteziyoloji Polikliniğinde, uzman doktor tarafından değerlendirilmektedir. Burada hastalar; tüm ek hastalıklarını, kullandığı ilaçları, alerjisi olduğu ilaç ve gıda gibi maddeleri, daha önce geçirdiği ameliyatları/girişimleri ve bu işlemler sırasında uygulanan anestezi yöntemlerini, önceki anestezi deneyimleri sırasında ve sonrasında yaşandı ise komplikasyonları, sigara/alkol kullanma öyküsünü, gebelik şüphesini belirtmelidir. Ayrıca olası komplikasyonlar hakkında bilgi almalı ve merak ettiği tüm soruları sormalıdır.

 

İşlem öncesinde önerilen açlık süresine ve diğer talimatlara uyan hastalara uygun anestezi tekniği uygulanarak girişimsel işleme hazır hale getirilir. İşlem sırasındaki yaşamsal fonksiyonların takibi yapılarak işlemin güvenli bir şekilde sürdürülmesi sağlanır. Genel anestezi uygulanmış ise işlem sonrasında hastanın yine güvenli bir şekilde uyandırılması sağlanır. Geleneksel olarak ameliyathane koşullarında uygulanan bu yaklaşımlar, ameliyathane dışındaki uygulamalarda da gerekli olduğu şekilde sağlanmaktadır.

 

Günümüzde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları hastaların ameliyat sonrası yaşayacakları ağrı duyusunu en aza indirmek için ultrasonografi gibi teknolojilerden yararlanarak birçok farklı girişimsel işlem uygulamaktadırlar. Bu yaklaşım ve teknikler bilimsel verilerin ışığında gün geçtikçe gelişmekte ve daha geniş uygulama alanları bularak hastaların cerrahi tecrübelerini daha konforlu hale getirmektedirler.

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları; anestezi uygulamaları, ağrı gidermeye yönelik girişimsel ve medikal tedaviler kadar yoğun bakım konusunda da bilgili ve tecrübelidirler. Yoğun Bakım uzmanları ile birlikte, yoğun bakımda yatmakta olan hastaların takip ve tedavisinde kesintisiz şekilde görev alırlar.

 

Hastanemizde çalışan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları, deneyimli ve geniş kadrosu ile bir yandan güncel literatürü takip ederek mesleki gelişimlerine devam etmekte bir yandan da anestezi teknisyen ve teknikerleri, hemşireleri ile birlikte tüm bu hizmetlerin aksatılmadan, güvenli bir şekilde sunulması için çalışmaktadırlar.

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Hekimlerimiz:

 • Uzm. Dr. Abdulkadir Ulus

 • Uzm. Dr. Aylin Çakır Güven

 • Uzm. Dr. Ayşe Kıncı

 • Uzm. Dr. Bahar Sert

 • Uzm. Dr. Cihan Karakaş

 • Uzm. Dr. Çağın Tanrıverdi

 • Uzm. Dr. Damla Yavuz

 • Uzm. Dr. Derviş Berk

 • Uzm. Dr. Esin Eren Aydoğdu

 • Uzm. Dr. Gülnur Gül

 • Uzm. Dr. Hale Daldal

 • Uzm. Dr. Hidayet Ünal

 • Uzm. Dr. Lügen Çiftçi

 • Uzm. Dr. Müge Demiröz

 • Uzm. Dr. Nilüfer Erdoğan

 • Uzm. Dr. Özge Çolakoğlu Yüce

 • Uzm. Dr. Özgür Ermumcu

 • Uzm. Dr. Ramazan Yakıt

 • Uzm. Dr. Recep Güner

 • Uzm. Dr. Salime Özgür

 • Uzm. Dr. Semih Sarılar

 • Uzm. Dr. Selvinaz Yüksel Tanrıverdi

Doktorlarımız

11 Mart 2024