Bilgi İşlem Birimi
25 Haziran 2020


Bilgi İşlem Birimi ve İşlevleri

Bilgi İşlem biriminin temel görevi; Hastane sağlık bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamaktır. Bu amaçla Bilgi İşlem Biriminin görevleri arasında;

– Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (SBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak
– SBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak.
– Program üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
– Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak
– SBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek
– Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb)
– Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak
– Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek

– Hastane Bilgi Sistemi kapsamında kullanılacak kişisel bilgisayar, sunucu bilgisayar, ağ sistemi ve komponentlerini tanımlayarak, şartnamelerini hazırlamak, satın alma ve muayene süreçlerine iştirak etmek
– Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlamak

– Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne SBNet üzerinden bildirilmesi gerekli rutin veri girişi işlemlerini (Sağlık-NET, Teletıp vb.) yapmak

– Bölümle ilgili iç / dış resmi yazışmaları yapmak
– İnternet üzerinden günlük mevzuat takibi yapmak ve ilgililere bilgi vermek

– SBYS ile ilgili eğitimleri koordine etmek.