Gider Tahakkuk
04 Aralık 2023

  • Hastanemiz döner sermaye bütçesini hazırlayıp bakanlık onayına sunmak,
  • Hastanemizde döner sermaye bütçesinden alınan tüm ilaç, tıbbi sarf, laboratuar, ambar, mühendislik, demirbaş malzemelerin ödemesinin yapılması için gerekli evlarakların toplayarak ödeme emri belgesi düzenlemek ve saymanlığa göndermek
  • Hastanemizin döner sermaye muhasebe kayıtlarını tutmak
  • Depoların stok çıkışlarını saymanlığa muhasebe işlem fişi düzenleyip bildirmek.
  • Hastanemizin elektrik, su telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlamak
  • Hastanemizde ihale yoluyla yapılan hizmet alımı ile ilgili hak edişleri düzenleyip tahakkuka bağlamak
  • Saymanlık programı TDMS ile hastanemiz MKYS programı arasındaki hesapları karşılaştırıp eksiklikleri düzelttirmek.
    • gidertahakkuk1.jpg