Dosya Fatura
04 Aralık 2023

FATURA HAZIRLAMA TALİMATI

1.     Yeşil kart, Adli Vaka, Tutuklu Hükümlü ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların dosyaları incelenerek faturaları kesilip tahakkuk servisine teslim etmek

2.     SGK hastalarının (Emekli Sandığı, Resmi, Bağ-kur, SSK, işsizlik Ödeneği) vb. ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların Medula ortamında takipleri alınıp, hizmet kayıtlarının yapılarak, teslim numaralarının alınıp, fatura kayıtlarının oluşturularak dönem sonlandırma işlemlerinin yapılması,

3.     Hastanemizin ileri tetkik sözleşmesi kapsamında hizmet vermiş olduğu sağlık kurum ve kuruluşlarının faturalarının kesilmesi,

4.     Trafik kazası geçiren hastaların ilgili sosyal güvencesinden takipleri alınıp evrakları eşleştirilerek faturalarının kesilmesi,

5.     Yurt dışı ayaktan ve yatarak tedavi gören hastaların ilgili servislerden evrakları istenilerek Yurt dışı bakım kağıtlarıyla eşleştirilip, ülkelerine göre gruplandırılıp, faturalarının kesilerek SGK’ya teslim edilmesi,

6.     Her ayın sonunda kesilen faturaları Muhasebe işlem fişi düzenlenerek saymanlığa teslim edilmesi,

7.     Sözleşmeli hastane ve geri ödeme kurumlarınca ödenen tedavi ücretlerinin ilgili kurumların borçlarından düşülmesini sağlamak.