Doğrudan Temin
04 Aralık 2023

Servislerden ve ilgili birim depolarından gelen, alımı ihale yoluyla gerçekleştirilememiş ve acil olarak temini söz konusu olan tıbbi sarf malzemeleri ile hastane içinde gerekliliği ön görülmüş ve acil olarak alınıp kullanılması gereken diğer malzemeleri temin etmek üzere piyasa araştırması yaparak,  acil olarak alımını gerçekleştirmektedir.