Eğitim Birimi
21 Mayıs 2024

   Hastanemiz Eğitim Birimi çalışmalarına 2005 yılından bu yana devam etmektedir. Birimimiz çalışmalarını Sağlık Bakanlığı’nın Hizmet İçi Eğitim Genelgesi ve Eğitim Prosedürü çerçevesinde sürdürmektedir. Birim eğitim konularını Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik tarafından bildirilen konular ile Kalite Konseyi ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında alınan eğitim talepleri ve yıl içinde tüm birim sorumlularından veya kişilerden Eğitim İhtiyaç Formu yardımıyla gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir. Bilimsel Araştırma İzinleri ve  Bilimsel Çalışma Destek Puanı başvuru süreci takip edilmektedir. Ayrıca birimlere yeni alınan/kiralanan cihazlardan ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar, mevzuat değişikliği hakkında hastane çalışanları bilgilendirilmektedir.

 Eğitim konuları 9 ana başlık altında toplanır.

Yönetim kadrosu eğitim konuları başta olmak üzere;

Kişisel gelişim eğitimleri,

Hizmet kalite standartları konuları eğitimleri,

Sürekli tıbbi eğitim,

Oryantasyon eğitimleri,

Hastane afet planı eğitimleri,

Hasta hakları eğitimleri,

Bebek dostu hastane eğitimleri ve diğer eğitimler (bilgilendirme toplantıları, panel, sempozyum vs.)dir.

Eğitim Koordinatörlüğü Biriminin Sorumluluğunda Yürütülen Eğitimler

Uyum Eğitimleri

-Genel Uyum Eğitimleri

-Bölüm Uyum Eğitimleri

Zorunlu Eğitimler

-Bölümde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Gereği Verilmesi Gereken Eğitimler

-Verimlilik Karne Eğitimleri

-Bölüm/Birim Bazlı Eğitimler

-Anne Sütü ve Emzirme Eğitimleri

-Bebek Dostu Hastane Eğitimleri

-Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Belirlenen Eğitimler

-Yönetim Tarafından Belirlenen Eğitimler

-Eğitim İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenen Eğitimler

-Cihaz Eğitimleri

Hasta ve Hasta Yakını Eğitimleri

-Yatan Hasta ve Hasta Yakınlarına Tedavi ve Taburculuk Süreçlerinde Verilen Eğitimler

-Palyatif Bakım Merkezi Eğitimleri

-Kemoterapi Ünitesi Eğitimleri

-Evde Sağlık Hizmetleri Eğitimleri

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitimleri

-Psikiyatri Hizmetleri Eğitimleri

Sertifikalı Eğitim Programları

-Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

-Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

-Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

-Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Kurum İçi / Kurum Dışı Personelin Bilgi ve Becerisini Geliştirmek Amacıyla Talep Edilen Eğitimler

Şirket ve Şirkete Bağlı Hizmet Veren Alt Yüklenici Firma Çalışanlarının Eğitimi

EĞİTİM SALONLARININ KULLANIMI

Denizli Devlet Hastanesi Konferans Salonu (B blok 5. Kat) ve Pamukkale Semt Polikliniği Konferans Salonunun kullanımı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından organize edilir.

Eğitim Koordinatörlüğü Birimi Sorumlusu                Başhekim Yrd. Uzm. Dr. Zühre ALPUA

Eğitim Koordinatörlüğü BirimiHemşiresi                  Vesile Özlem ALTAY

Eğitim Koordinatörlüğü Birimi Hemşiresi                  Pervin  KAÇTI ERTAŞ

Eğitim Koordinatörlüğü Tıbbi Sekreteri                     Sümeyye SAĞLIK