İnme Merkezi
25 Nisan 2024

Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği 9 nöroloji uzmanı, 10 hemşire ve 32  yataklı servis ile hizmet vermektedir.Kliniğimizde aktif çalışan 1  EMG cihazı, 2 EEG cihazı bulunmaktadır.Serviste bulunan 3 yataklı bir oda inme ünitesi olarak düzenlenmiştir.Buraya yoğun bakım ihtiyacı olmayan, acil servise inme şikayeti ile ilk 4,5 saatte başvurup IV Trombolitik tedavi alan hastalar yatırılmaktadır.

     Kliniğimizde inme , epilepsi , bunama , kas hastalıkları , polinöropatiler , baş dönmeleri hastalıklarının tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.Aynı zamanda 9 yataklı 3. Basamak nöroloji yoğun bakım ünitemiz 16 hemşire ile koma durumundaki hastalarımızın tedavisi ve bakımı için çalışmaktadır.