Kalite Yönetimi
21 Mayıs 2024

Kalite Yönetimi

Temel İş, Yetki  Ve Sorumluluklar Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

  • SKS çevresinde yürütülen çalışmaların koordinasyonun sağlamalıdır.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
  • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmelidir.
  • SKS çevresinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
  • SKS çevresinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

kalite birim çalışanları