Acil Tıp Kliniği

Klinik Hakkında

Yetişkin Acil Servisimiz, yenilenen yüzü, 1554 metrekarelik geniş ve modern alanıyla Denizli’deki acil hastaların %50’den fazlasını karşılamaktadır. Acil tanısal girişimlerin neredeyse hepsi servisimizde yapılabilmekte olup, 24 saat kesintisiz hizmet sunulmaktadır. Acil Servisimizde 19 hekim (7 pratisyen hekim ve 12 acil tıp uzmanı), 38 hemşire, 11 sağlık memuru ve 21 personel görev yapmaktadır. Gündüz “acil dahiliye, acil travma ve adli poliklinik” olarak verilen hizmetimize akşam saat 20.00’den sonra “ayaktan bakım polikliniği” de eklenmekte olup, her birimde bir hekim çalışmaktadır. Dahili ve travma olmak üzere 2 adet yeniden canlandırma birimimiz bulunmaktadır. Burada kalbi ve solunumu durmuş olan hastalara anında müdahale edilmekte ve gerekli girişimler yapılmaktadır. Tüm kan tetkikleri, gereklilik durumunda direkt grafiler, ultrason, tomografi ve MR gibi görüntüleme tetkiklerinden de yararlanılmaktadır. Vardiyalı çalışma sisteminde her vardiyada 4 hekim, 7 hemşire, 3 sağlık memuru ve 4–5 personel görev yapmaktadır. Servisimizde ayrıca akşam saat 16.00 itibari ile ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve nöroloji uzmanları da konsültan hekim olarak bulunmaktadır. Günde ortalama 800–1000 hastanın başvurduğu ‘Yetişkin Acil Servisimizde bu rakam hafta sonu 1200’ü bulmaktadır.
Yetişkin Acil  Yetişkin Acilacil3.jpg

acil.jpgACİL SERVİS BÖLÜMLERİ

TRİAJ Acil servise müracaat eden tüm hastaların  aciliyet değerlendirmesinin yapıldığı, vital  bulgularının alındığı, hastaların sarı, kırmızı ve yeşil odalara yönlendirildikleri bölümdür. Acil Servise başvuran hastaların triaj sınıflandırılmasındaki kriterlere uygun olarak yönlendirilmesi yapılır.

YEŞİL ODA  
Vital bulguları  stabil olan, hayatı tehdit eden sağlık sorunu bulunmayan, Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde yeşil olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

SARI ODA (MUAYENE ODASI) 
Triaj tarafından sarı olarak kodlanan, tetkik edilmesi gereken ancak yaşamı tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde sarı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

KIRMIZI ODA ( ACİL CPR ODASI )
Durumu stabil olmayan, yaşamı tehdit eden, acil olarak müdahale edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde kırmızı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

MÜŞAHEDE ODASI
Hekim değerlendirmesi sonrasında gözlem altında tutulmasına karar verilen hastalar bu odaya yönlendirilir. Müşahede odasında tüm yatak başlarında oksijen ve vakum sistemi bulunmaktadır.

ACİL LABORATUARI
 Acil serviste alınan kan örnekleri  Acil laboratuvar sonuçları Test Çalışma Süreleri Bilgilendirme Broşüründe belirtilen zamanlarda test edilmektedir.

ACİL RÖNTGEN
 Acil Servise başvuran hastalarının radyolojik tetkiklerinin yapıldığı birimdir.


07 Mart 2024