Çocuk Üroloji

Klinik Hakkında

Çocuk ürolojisi, sadece çocukların üriner (böbrekler, idrar torbası ve idrar kanalları) ve genital (iç ve dış üreme organları) sistemlerinin sağlıklı gelişimi ve hastalıkları ve tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir yandaldır. Üroloji veya çocuk cerrahisi uzmanlığının üstüne yapılabilen bir üst ihtisastır.

İlgi alanına giren bazı hastalıklar:

 

Kasık bölgesi hastalıkları

 • İnmemiş testis
 • Kasık fıtığı ve Hidrosel (su fıtığı)

   

  Penis bozuklukları

 • Sünnet
 • Hypospadias (peygamber sünneti)
 • Gömük penis
 • Penil kurvatürler (eğrilikler)

   

  İşeme bozuklukları

 • Enürezis Noktürna (gece alt ıslatma)
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Disfonksiyonel boşaltım
 • Nörojen mesane

   

  Üriner sistem Taş hastalıkları Cerrahi ve ilaç tedavileri

   

  Doğumsal hidronefroz (böbrek genişlemesi)

 • Vezikoüreteral reflü (VUR)
 • Üretreopelvik alan darlıkları (UP darlıklar)
 • Üreterovezikal darlıklar (UV darlıklar)
 • Posterior Üretral Valv (PUV)
 • Megaüreter
 • Üreterosel

09 Ağustos 2023