Cerrahi Onkoloji Uzmanı Hastanemizde Göreve Başladı
17 Haziran 2022

   Denizli Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Erkan Güler göreve başladı. Böylece bünyesinde Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Cerrahi Onkoloji, Jinekolojik Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahisi bölümlerinin hepsi bulunan Devlet Hastanesi, Onkoloji alanında güçlü ve kapsamlı bir şekilde kanser hastalarına hizmet veriyor.

   Cerrahi Onkoloji Kliniği’nin, birçok kanser hastalığının ameliyatlarını gerçekleştiren bölüm olduğunu ifade eden Denizli Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Erkan Güler, klinik hakkında bilgi verdi. Güler, şunları söyledi: “Cerrahi onkoloji, çeşitli kanser türlerini teşhis etme, kanserin evrelemesini belirleme, bu kanserli doku ve organları ortadan kaldırma ya da şikayetleri gidermeye yönelik girişimler ve ameliyatlar yapan bir alandır. Cerrahi onkologlar tarafından gerçekleştirilen bu işlemler için genel cerrahi uzmanlığına ek olarak bu konularda ayrıca uzmanlık eğitimi almak gerekmektedir. Onkoloji cerrahları tüm kanserli dokuları çıkarmak için ameliyatlar yapabildikleri gibi, ayrıca kanseri teşhis etmek, kanseri evrelemek ve kanserin ne kadar yayıldığını belirlemek için de ameliyat yapabilirler. Meme kanseri, tiroid kanseri, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, ince bağırsak, rektum, anal kanal, karaciğer, dalak, pankreas, safra kesesi kanseri, safra yolları kanseri, apendiks kanserleri, karın zarı kanserleri, karın içi sarkomlar, böbrek üstü bezi tümörleri için ameliyatlar cerrahi onkoloji alanına girer. Ayrıca lenfoma, bazı kan kanserleri, karın içinde kaynağı bilinmeyen kanserlerin tanısı için de biyopsi yapabilirler. Denizli Devlet Hastanesi’nde Kliniğimizde, bu belirtilen kanserlerin tümü için ameliyatlar yapılabilmektedir. Kadınlarda en sık görülen kanser olması nedeniyle kanser tanısı almamış olsa bile meme muayenesi ve gerekli görüldüğünde her türlü tetkik ve tedaviler yapılmaktadır. Cerrahi onkologlar, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, patoloji ve radyoloji ile birlikte ekip halinde çalışarak ameliyatın en uygun zamanını belirler, ameliyat öncesi ve sonrası alınması gereken kemoterapi, ışın tedavisi, hormon tedavisi gibi tedavileri planlarlar. Ameliyat sonrasında ise hastaların aylık ya da yıllık takiplerini gerçekleştirirler” dedi.

Denizli Devlet Hastanesi Onkoloji Alanında Güçlü Şekilde Hizmet Veriyor

    Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, kanser tedavisinde; birçok uzmanlık dalının işbirliğinde doğru ve zamanında teşhis ile uygun tedavinin öneminin büyük olduğunu belirterek Denizli Devlet Hastanesi’nde bu alanda gerekli tüm branşların hizmet verdiğini söyledi. Öztürk; “Denizli Devlet Hastanemizde Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Cerrahi Onkoloji Jinekolojik Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniklerimiz bulunmakta olup bu bölümler koordineli şekilde kanser hastalarının teşhis ve tedavisinde etkili bir hizmet yürütmektedirler. Ülkemizde her hastanede olmayan bu bölümlerin Denizli Devlet Hastanesi’nde hizmet vermesi, kanserde erken teşhis konması ve böylelikle hastaların tedavi şansını arttırabilmesi açısından önemlidir. Yine ileri evre kanser hastalarının tanı, gerekli cerrahi müdahale ve hastanemizde bulunan radyoterapi ve kemoterapi ünitelerimizde tedavileri yapılabilmektedir. Böylece Denizli’de vatandaşlarımız, hayatı tehdit eden günümüzün en önemli hastalıklarından biri olan kanserin teşhis, takip ve tedavisinde kendi memleketlerinde tedavi olabilme imkanına ulaşabilmekte olup bunun da hastalık sürecine katkısı olumlu olabilmektedir” diye konuştu.
dr erk.png