Ortopedi ve Travmatoloji

Klinik Hakkında

 
  Tıptaki modern gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, hastanemize alınmış olan gerekli cihazlar sayesinde (artroskopik cerrahi) tanısal ve operatif artroskopi ameliyatları yapılmaktadır. İnsan ömrünün uzamasıyla diz ve kalça artrozlarındaki hızlı artışa paralel olarak diz ve kalça artroplasti ameliyatlarında da bir artış mevcuttur. Ortopedik hastalıkların tanı ve tedavisinde yararlanılmakta olan en modern tanı yöntemlerinden multi-slice BT, manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının hastanemize kazandırılması sayesinde hastalarımızın teşhislerinde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Osteoporozun tanı ve takibinde kullanılan kemik dansitometri cihazları da bu alanda modern tıbbın gereği olarak hastanemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
    İnsan ömrünün uzamasıyla osteoporoz olguları da doğal olarak artmaktadır. Osteoporoz sonucunda, aşınan kemiklerin kırılma tehlikesi yüksektir. Bu nedenle ortopedi kliniğimize çok iş düşmektedir.

11 Aralık 2023