Üroloji

Klinik Hakkında

      Üriner sistem taşlarının teşhis ve tedavisi kliniğimiz bünyesinde oluşturulan Taş Kırma Merkezinde; işeme bozukluklarının teşhis ve tedavisi ise kliniğimizde bulunan Ürodinami          Laboratuvarımızda (üroflowmetre, endoskopi ve manyetik inervasyon terapi) yapılmaktadır.
  Kliniğimizde ayrıca endoskopik cerrahi uygulanmakta, kadın ürolojisi ameliyatları (inkontinans ameliyatları) ve radikal üroonkolojik cerrahi ameliyatlarda en son teknoloji uygulanmaktadır. Böbrek ve idrar yolları taşlarının tedavisinde kullanılan ESWL( taş kırma) hastanemizde 7 yıldır faaliyet göstermektedir. Böylece Denizli’de taş hastalıklarının tedavisinde önemli bir eksiklik giderilmiştir. ESWL seansları hastanın taşı temizlenene veya başka bir tedavi yöntemine karar verilene kadar devam edilmektedir. Hastalar seansları mutlaka hekim kontrolü altında yapılmaktadır. ESWL merkezimiz ESWL cihazının bulunduğu ve taş kırma işleminin yapıldığı oda ve hemen yanında hastaların işlem öncesi ve sonrası takip ve tedavilerinin yapıldığı iki yataklı odadan oluşmaktadır. ESWL, gerekli endikasyonları içeren her hastaya uygulanabilmektedir. Her yaştaki hastaya da kolaylıkla uygulanabilmektedir. İşlem esnasında ve sonrasında ağrısı olan hastalara gerekli tıbbi müdahale anında yapılabilmekte, gerekli görülen durumlarda anestezi hekimleri ile işbirliği halinde çalışılmaktadır. Keza gerekli görülen hastalar yataklı servise alınarak takip ve tedavileri yapılabilmektedir. Normal şartlarda ve genellikle hastalar taş kırma seansından sonra rahatlıkla ayaktan günlük işlerine dönebilmektedir. Bu tedavi yöntemi hastanemiz ve hastalarımız için önemli bir kazançtır. Ürodinami Laboratuarımızda Şubat 2006’dan itibaren ürodinami tetkiki yapılmaya başlanmıştır. Bu tetkik işeme bozuklukları odamızda uygun koşullar altında bilgisayar eşliğinde hasta kayıtları tutularak yapılmaktadır. Ürodinami tetkiki işeme bozukluklarının tanınmasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle nörolojik hastalığı olan ve aynı zamanda işeme bozukluğu olan hastalarda işeme bozukluğunun tipinin belirlenmesinde klinik değeri oldukça fazladır. Bunun yanında omurilik ve kafa travması geçiren ve sonrasında idrar yapma problemleri yaşayan hastalar, çocuklarda var olan işeme bozuklukları özellikle doğuştan var olan nörolojik problemleri olan hastalarda, idrar kaçıran kadın hastalarda ve özellikle cerrahi yapılacaksa öncesinde, iyi huylu prostat büyümesi olan ve idrar kaçıran erkek hastalarda bu tetkikten faydalanmak hem hekim hem de hasta için gerekli ve önemlidir. Ürodinami yaklaşık 20-25dk süren bir işlemdir ve işlem esnasında hasta önemli bir rahatsızlık hissetmemekte sonuç işlem sonrasında hastaya raporuyla birlikte verilmektedir. Pelvik innervasyon terapisi yöntemi, ani sıkışmaları olan ve bununla birlikte çok sık tuvalete giden, tuvalete yetişemeden idrar kaçıran hastalarda diğer tedavi yöntemlerine yardımcı olan ve tedavinin başarısını artıran bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle kadın ürolojisinde faydalıdır. Hastalar uygun koşullar altında 15 seans bu terapiyi alırlar ve işlem esnasında bilgisayar kayıtları yapılarak düzenli takipleri yapılır. Bu terapi yöntemi oldukça kolay ve hasta da hiçbir rahatsızlık ve ağrı duymadan yapılmaktadır. Her seans 20-30 dk sürmektedir. Bu tedavi yöntemi hastanemiz ve hastalarımız için önemli bir kazançtır.

11 Aralık 2023