Tıbbi Cihaz Bakım ve Kalibrasyon Birimi
25 Haziran 2020

Sağlık hizmetlerindeki ilgili Mevzuatlar ile Hizmet Kalite Standartları gereğince Tıbbi cihaz ve kalibrasyon birimi;

Envanterinde görünen tüm tıbbi cihaz ve ekipmanların periyodik bakımlarını, takibini, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslar arası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadığının takibini,kalibrasyona tabi cihazların kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucun takibi hizmetlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmektedir.

  • tibbicihazddh2.jpg
  • tibbicihazddh3.jpg
  • tibbicihazddh1.jpg