Sağlık Kurulu
25 Haziran 2020

Sağlık Kurulu raporları (ilaç raporu, silah ruhsatı, sağlık durum bildirir raporu, malulen emeklilik, gemi adamı, sürücü, radyoterapi raporları vb.), tek hekimin verdiği çeşitli raporlar (20 günü aşmayan istirahat raporu, sağlık durum bildirir rapor, ortopedik korse alımı raporu, vb.), özürlü sağlık kurulu raporları ( sakatlık vergi indirimi raporu, özürlü kimlik kartı-paso–2022 vb.) almak için yapılan başvurularla ilgili çalışır.

Hastanemiz polikliniklerinde muayene olup ilgili uzman hekim tarafından Sağlık Kurul Raporu alması gerektiği belirtilen hastalar, dilekçelerini Başhekimlikten havale ettirip kaleme kayıt ettirmiş şekilde rapor kalemi birimine başvururlar. Rapor Kalemi Biriminde yapılan başvuru esnasında şahıslarda üç adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf istenir. Bilgisayar ortamında birime yapılan başvuruların kontrolü yapılır. Kontrol sonucu rapor kaleme sevki yapılmış olduğu doğrulanan başvurular için kabul işlemi yapılır. Bilgisayardan ilgili başvuru için çıktı alınır, üç adet fotoğraf eklenir, hasta sevk eden polikliniğe çıktıyla beraber geri gönderilir.

Poliklinik hekimi tarafından çıktıya hastayla ilgili teşhis, tedavi, ortez-protez gibi gerekli malzemeler belirtilmiş olarak başvuru tekrar rapor kalemi birimine gelir. Tüm yapılanlar tekrar kontrol edildikten sonra Sağlık Kurulu Kayıt Defterine başvuru kaydedilir. Servislerde yatarak tedavi gören hastaların istirahat, ilaç ve/veya tıbbi sarf malzemesi gerekli olanların sevk kâğıtlarına veya karnelerine ilgili klinisyen tarafından istirahat süreleri, ilaç ve/veya tıbbi malzemeler yazılarak sağlık kuruluna sevki yapılır. Kişiler üç adet vesikalık fotoğrafla başvurur. İlaç alımı, ameliyatlarda kullanılacak sarf malzemesi, sağlık ile ilgili cihaz ( işitme cihazı, kan şekeri ölçme cihazı vb. ) ile ilgili raporlar, Rapor Kalemine teslim edilir.
 
Aynı gün deftere kayıt yapılır. Bir gün sonra varsa aynı uzmanlık dalından üç hekimce, yoksa birbirine yakın üç uzmanlık dalından hekimlerce imzalanıp, onaylandıktan sonra hak sahibine ya da yakınlarına verilir. Tek hekimin verdiği raporlar, Rapor Kaleminde Rapor Kayıt Defterine kaydedilip sayı no aldıktan sonra hak sahibine verilir. Sağlık Kurulunca verilmesi gereken raporlar (Her türlü özürlülük ile ilgili raporlar, silah ruhsatı alımı için sağlık raporları, heyetçe verilmesi gereken sağlık durumu bildirir raporlar, yirmi günü aşan istirahat raporları ) haftanın her günü heyete girer. Heyetten çıkan karar rapor kalemince rapor halinde yazılır. İmza ve onay işleminden sonra hak sahibine veya yakınlarına verilir. Aynı gün çıkan karar rapor kalemince bir rapor halinde yazılır, imza ve onay işlemlerinden sonra hak sahibine verilir.