İstatistik
25 Haziran 2020


İSTATİK BİRİMİ

Birim Görev Tanımı:

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda kuruma ait tüm çalışmaları gösteren Tıbbi İstatistik verilerinin toplanıp, kontrol edilmesi, düzenlenmesi, tüm resmi istatistiklerin ve yazışmalarının hazırlanarak, Bakanlık Merkez Teşkilatlara e-posta ve üst yazıları ile Sağlık Müdürlüğüne göndermek ve Hastanemiz  yaptıkları  çalışmalar hakkında bilgi vermek.

İstatistik Şubesinin Çalışma Programı:

  1. Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerinin toplanmasını sağlamak. 
  2. Tıbbi hizmetlerle ilgili toplanan sayısal verileri,  kontrol edip düzenleyerek resmi istatistikleri yapmak.
  3. Tüm resmi istatistikleri aylık, üç aylık ve yıllık dönemler halinde hazırlamak.
  4.  Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
  5. İstatistik birimine bildirilen ihbarı zorunlu hastalıkların gerekli kayıtlarını yaparak ivedi olarak Sağlık Müdürlüğü’ ne bildirmek.
  6. Birimde karşılaşılan sorunları tespit ederek birim sorumlusuna iletmek.
  7.  Hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak.
  8. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve diğer tıbbi birimlerin talepleri doğrultusunda istatistiksel araştırmalar yapmak. 
  9.  Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer idari ve tıbbi birimlerle koordinasyonu sağlamak.