Talasemi Merkezi
09 Ağustos 2023

    Hastanemiz Talasemi Merkezi Kasım 2003 yılından beri hizmet vermektedir. Talasemi hastaları , 3–4 hafta aralıklarla rutin eritrosit transfüzyonu (kan transferi) alıyor. Kronik hasta takibi içinde kardiyak muayene ve eko, endokrin komplikasyonlarının izlemi, göz ve diş muayenesi, odiyometrik incelemeler, batın ve pelvik ultrasonografileri, kemik mineral dansitometrisi, hepatit (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C) ve HIV tetkikleri yapılıyor.

      Talasemi (Akdeniz anemisi) kalıtsal geçiş gösteren önlenebilir bir kansızlık hastalığıdır. Genellikle bir yaşından önce cilt renginde solukluk, dalak büyüklüğü ve gelişme geriliği ile kendisini gösterir.         

   Talasemi taşıyıcıları sağlıklı görünen, hasta olmayan fakat hastalığı taşıyan ve çocuklarına geçirebilme ihtimali olan kişilerdir. Hastalığın ortaya çıkması için anne ve babanın her ikisinin de taşıyıcı olması gerekir. Taşıyıcılık evlenmeye engel değildir. Ancak iki taşıyıcının evlenmesi halinde hasta çocuk sahibi olma riskleri mevcuttur. Gebeliğin ilk aylarında doğum öncesi tanı yapılabilir. Genetik bilimindeki gelişmeler; tüp bebek yöntemleriyle geliştirilen embriyolarda genetik incelemeler yapılmasına olanak tanır. Embriyoda genetik tanı olarak bilinen Preimplantasyon Genetik Tanı adı verilen yöntemle hastalık saptanmayan embriyolar, anneye transfer edilerek, taşıyıcı çiftlerin sağlıklı bebek sahibi olması sağlanabilir. Hasta olanlarda ise ağır kansızlık vardır. Anne, baba ve çocuğun tam kan sayımı, hemoglobin elektroforezi ve genetik tetkikleri yapılarak kesin tanı konur.