Radyasyon Onkolojisi (Radyoterapi Merkezi)
03 Mayıs 2024

Radyoterapi; kanserli hastaların tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Basitçe ifade edersek, Radyoterapi tümörlere tedavi amacıyla yüksek enerjili ışın uygulamasıdır.

Radyoterapi; iyileşme oranı yüksek erken evre kanserlerde küratif olarak, kür elde edilemeyecek ileri evre hastalarda ise semptanları azaltmak; kırıkları, kanamayı, ağrıyı, tümöre bağlı bası, darlık ve tıkanmaları önlemek amacıyla palyatif olarak uygulanır. Cerrahi öncesinde, cerrahi sırasında, cerrahi sonrasında veya inoperabl tümörlerde uygulanır. Nazofarenks kanserinde olduğu gibi ameliyat yapılamayan durumlarda kemoterapi ile birlikte definitif olarak uygulanan RT, tedavisinin esas bileşeni olabilir. Kemoterapiye duyarlı ALL veya KHAK' da olduğu gibi, remisyon sonrası beyin tutulumlarını önlemek amacıyla profilaktik amaçla da kullanılabilir.

Hedef tümör hacmine maksimum radyasyon dozu verirken çevredeki normal dokuların dozunu en düşük düzeyde tutmak Radyoterapinin temel felsefesidir.

İdeal ve kaliteli bir tedavi planlaması sağlamak amacıyla kullanılan Bilgisayarlı Tomografi cihazı ve bağlantılı Radyoterapi Tedavi Planlama Sistemi hastanemizde bulunmaktadır.Tomografik imajlar elde edilereek tüm hastalara 3 boyutlu konformal Radyoterapi ve Intensity-Modulated Radyoterapi (IMRT) uygulama imkanı mevcuttur.

Denizli Devlet Hastanesi Radyoterapi Merkezi Temmuz 2012 itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Radyoterapi Merkezi tek katlı 677,5 m² ' lik (poliklinik bölümü 446 m², tedavi ünitesi 231,5 m² ) binasında 3 Radyasyon Onkolojisi polikliniği ile hizmet vermektedir. Radyoterapi planlaması için GE Marka CT simülatör cihazı ve Radyoterapi cihazı olarak Elekta Marka Lineer Hızlandırıcı bulunmaktadır. Merkez içinde lokal network ağı sayesinde tüm cihazlar birbiri ile bağlantı halindedir. Hastaların elektronik ortamda Radyoterapi dosyaları saklanabilmektedir. Uygulamaların tümü için kalite güvenliği; uygun kalite kontrol ve kalibrasyon cihazlarıyla periyodik olarak sağlanmaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Kliniğinin yataklı tedavi ünitesi hastanemiz E Blok'ta bulunmaktadır.

Radyoterapi Merkezimizde 4 Radyasyon Onkolojisi Uzman Doktoru, 2 Medikal Fizikçi, 6 Radyoterapi Teknikeri, 1 Radyoterapi Hemşiresi, 1 Tıbbi Sekreter ve 2 personel görev yapmaktadır.

Radyasyon Onkolijisi yataklı tedavi ünitemizde 18 yatak bulunmakta olup 10 Hemşire ve 4 personel görev yapmaktadır.

Radyoterapi Merkezi; tanı ve Radyoterapi tedavi planlamasında Radyodiagnostik Bölümü ve Nükleer Tıp Kliniği ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

  • radyasyon2.jpg
  • radyasyon3.jpg
  • radyasyon4.jpg
  • radyasyon5.jpg
  • radyasyon10.jpg
  • radyasyon6.jpg
  • radyasyon9.jpg
  • radyasyon8.jpg
  • radyasyon7.jpg
  • radyasyon1.jpg