Tıbbi Parazitoloji
27 Ekim 2023

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri Binası (F Blok) giriş katında bulunan Parazitoloji Laboratuvarı’nda 1 doktor, 2 biyolog ve 1 laboratuvar teknisyeni görev yapmaktadır. Laboratuvarımızda, parazitolojik incelemeler (gaita makroskobisi ve mikroskobisi), infeksiyon serolojisi testleri ve kist hidatik testleri çalışılmaktadır. Gaita mikroskobisi lügol ve nativ olarak yapılmaktadır. Ayrıca asit-fast boyama ve gaita çoklaştırması olarak da inceleme yapılmaktadır. Enterabius vermicularis (Kıl kurdu) tanısı için Anal Bant yöntemi uygulanmaktadır. Gaitada rotavirüs antijeni, enterik adenovirüs antijeni ve amipli dizanteri etkeni olan Entamoeba histolytica adezin antijeni de çalışılmaktadır. İnfeksiyon serolojisi testleri; serolojik tanısı güç olan ve kliniğe az sayıda gelen hastaların laboratuar tetkiklerinde seçilebilecek tek cihaz olan Chorus ile uygulanmaktadır. (Avidity testleri, kızamık, kabakulak, herpes gibi). Cihaza aynı anda 30 farklı veya aynı test yüklenebilir. Çalışılan infeksiyon serolojisi testleri: Cytomegalovirus IgG ve IgM, Helicobacter IgA ve IgG, Epstein-Barr virüs antikorları, Treponema pallidum antikorları(IgM, IgG), Varicella zoster antikorlarıdır. Otoimmun hastalıklarda ise, Gliadin IgA ve IgG, dsDNA ve kardiyolipin IgM ve IgG testleri ile çalışılır. Bunun yanında CFT (Kompleman fiksasyon testleri) ile de çalışılmaktadır (Listeria, Legionella ve RSV). Ayrıca üç farklı avidite testinde Chorus cihazı ile kullanılmaktadır.(Rubella, Toxoplasma ve Cytomegalovirus IgG). 30 testin çalışma süresi 80 dakikayı geçmez.) Romatoid artrit için yeni ve oldukça spesifik bir marker olan siklin sitrulin içeren peptid (CCP) e karşı oluşan antikor testi de (Anti-CCP ELİSA IgG) manuel olarak yapılmaktadır. Anti-CCP otoantikorlarının romatoid artrit tanısı için özgüllüğü %91–98, duyarlılığı ise %41–67 oranıyla değişmektedir. Kist hidatik, etkeni Echinococcus granulosus paraziti olan öncelikle %75 oranında karaciğerde daha az sıklıkla akciğer, beyin, kemik gibi başka organlarda da yerleşim gösterebilen bir parazit hastalığıdır. Karaciğer kist hidatiğinin tanısında duyarlılığı %95'in üzerinde bildirilen İndirekt İmmun Floresan Antikor yöntemi (IFAT) ile duyarlılığı ve özgüllüğü kullanılan antijene ve hazırlama yöntemine bağlı olan Enzyme-Linked Immun Sorbent Assay (ELISA), duyarlılığı yüksek fakat özgüllüğü düşük olarak bildirilen İndirekt Hemaglütinasyon (IHA) yöntemleri kullanılmaktadır ve pozitif çıkan serumlarda Western Blot (WB) doğrulama testi yapılmaktadır. Testlerin uygulama süreçleri 2 saati geçmez. Toxocara canis IgG-ELİSA ve Entamoeba histolytica antikor testleri de hasta serumlarından çalışılmaktadır. Toxocariasis tanısında kullanılan ELİSA yönteminin duyarlılığı % 95’ten fazladır. E. histolytica antikor testi Amip absesi tanısında kullanılmaktadır. Leishmania parazitinin etken olduğu Kala azar hastalığı tanısı rK 39 antijeni kullanılarak yapılan dispstick hızlı ELİSA testi kullanılarak yapılmaktadır.

  • parazıtoljıddh2.jpg
  • parazıtoljıddh3.jpg
  • parazıtoljıddh1.jpg