Nükleer Tıp
03 Ağustos 2023

  Denizli Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi Özay Gönlüm Polikliniklerinin bulunduğu alanda yer almak olup, Denizli’nin “İlk ve tek PET CT Ünitesi” ile birlikte hizmet vermektedir.
Nükleer Tıp Ünitemizde radyoaktif maddeler kullanılarak organ sistemiyle ilgili hastalıklarda tanı, tedavi ve işlev görüntülemesi yapılmaktadır. Koroner arter hastalıkları, akciğerlerde kan pıhtılaşması, felç, bunama gibi hastalıkların tanısı konulmakta, ameliyatı planlanan epilepsi hastalarında bazı tümörlerin yerinin gösterilmesi, tümörlerin evrelenmesi, tümörlerde sıçrama olup olmadığının değerlendirilmesi yapılmaktadır.
   Ayrıca böbrek enfeksiyonu ya da böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması, by-pass olan hastaların değerlendirilmesi, bazı hipertansiyon hastalarında hastalığın nedeninin saptanması, gizli kırıkların ve idrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi, böbrek transplantasyonlarında hastaların takibi, kemik enfeksiyonları, guatr hastalıkları, çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, barsak kanamaları, lenf yollarının incelenmesi, gözyaşı yollarının incelenmesi amacıyla sintigrafik görüntülenmeler yapılmaktadır. Kanda tiroid bezi hormonu yüksekliğine neden olan guatr hastalıklarında ve tiroid bezinin bazı kanser türlerinde hastaya radyoaktif iyot (atom tedavisi) verilmektedir. Radyoiyod, iyodun radyoaktif şeklidir ve etrafa radyasyon yaymaktadır. Ağız yolundan kapsül ya da sıvı olarak verilen radyoiyod, sindirim sisteminden emilerek tiroid bezi (guatr) hücrelerinde toplanır ve yaydığı radyasyon tiroid hücrelerinin büyümesini ve faaliyetini durdurur. Aşırı çalışan tiroid bezinin fonksiyonu normale döner veya istenmeyen tiroid dokuları yok olur.
   PET-CT (Pozitron-Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi) Ünitemizde ise, organ ve dokularda ortaya çıkan fonksiyonel (işlevsel) değişiklikleri anatomik detaylarla birlikte gösterilmektedir. Etkinliği kanıtlanmış bir nükleer tıp görüntüleme tekniği olan PET- CT sayesinde kanser tedavisi ve sağ kalımı arttırmada en önemli etken tanının erken konması ve yayılımının tespiti yapılmaktadır. PET çalışmaları metabolik değişiklikleri göstermekte ve bu nedenle diğer görüntüleme yöntemlerinden çok daha erken ve doğru bilgi vermektedir. Ancak hiçbir zaman kanser tarama testi olarak kullanılmamaktadır. En önemli kullanım alanı onkolojik çalışmalardır. başta akciğer kanserleri, lenfomalar, melanomalar, baş-boyun tümörleri ve kolo-rektal tümörler olmak üzere tüm malignitelerde; tanı, tedavi öncesi hastalığın yayılımının tespiti, radyoterapi öncesi tümör dokusunun tespiti ve tedavi planlanmasında, tedavi sonrası evrelendirme ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde, tedavi bitimi sonrası kontrollerde kullanılır. Ayrıca metastazları bulunan ancak tümör odağı tesbit edilememiş hastalarda kanser odağının bulunmasında da ilk tercih edilecek yöntemdir. Ayrıca PET çalışması ile kalp kasının canlılığını koruyup korumadığı gösterilir. Özellikle kalp krizi geçirmiş olan hastalarda kalp kasının bu olaylardan ne kadar etkilendiği koroner by-pass ameliyatının başarı şansını belirlemektedir. Alzheimer hastalığı tanısında, epilepsi odağının bulunmasında ve beyin tümörlerinde malign doku varlığı ile tedaviye bağlı olarak ölmüş dokunun ayırımının yapılmasında kullanılır. Sebebi bilinmeyen ve kontrol altına alınamayan ateş yüksekliklerinde enfeksiyon odağının tespitinde kullanılır. Granülomatöz hastalıkların yaygınlığının değerlendirilmesi, aktif dönemde olup olmadığının saptanması ve tedavi takibinde kullanılabilir.

  • nukleeerddh1.jpg
  • nukleeerddh2.jpg
  • nukleeerddh5.jpg
  • nukleeerddh6.jpg
  • nukleeerddh7.jpg
  • nukleeerddh8.jpg
  • nukleeerddh9.jpg