Nöroloji
29 Aralık 2023

Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği C Blok 1. katta olup 9 nöroloji uzmanı, 12 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 5 personel ve 32  yatak ile  hizmet vermektedir. Kliniğimizde aktif çalışan 1  EMG cihazı, 2 EEG cihazı bulunmaktadır. Serviste bulunan 3 yataklı bir oda inme ünitesi olarak düzenlenmiştir. Buraya yoğun bakım ihtiyacı olmayan, acil servise inme şikayeti ile ilk 4,5 saatte başvurup IV Trombolitik tedavi alan hastalar yatırılmaktadır.

  • nöroloji
  • nöroloji
  • nöroloji
  • nöroloji

    
    Kliniğimizde inme , epilepsi , bunama , kas hastalıkları , polinöropatiler , baş dönmeleri hastalıklarının tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Aynı zamanda 7 yataklı 3. Basamak nöroloji yoğun bakım ünitemiz 5 hemşire 4 personel 1 tıbbi sekreter ile koma durumundaki hastalarımızın tedavisi ve bakımı için hizmet vermektedir.

  • nöroloji yb
  • nöroloji yb