Tıbbi Mikrobiyoloji
09 Ağustos 2023

 Laboratuarımız insanda hastalığa yol açan her türlü mikroorganizmanın yapısı, üretilmesi, patogenezi, tanısı, antibiyotik direnci yanı sıra bu mikroorganizmaların antijenleri ya da antikorlarını saptayarak enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi için yol gösterici olmaktadır. Laboratuarımızda 6 uzman doktor, 1 biyolog ve 9 laboratuar teknisyeni ile hizmet vermektedir. Bünyesinde Bakteriyoloji, Floresan Mikroskopi, Eliza ve Seroloji laboratuarları, Kan Merkezi ve Sterilizasyon Ünitesi bulunmaktadır.

Bakteriyoloji Laboratuarımızda uzman doktor kontrolünde 1 biyolog ile poliklinik servis ve yoğun bakım ünitelerinden gelen örneklerde bakteri kültür ve antibiyogramları yapılmaktadır.   

Mikobakteriyoloji laboratuarımızda gelen numunelerde Mycobacterium tuberculosis kültürü ve A.A.R.B.  tespiti uygulanmaktadır.

Floresan Mikroskopi Laboratuarımızda İFA yöntemi ile IFAT Otoimmun, ANA ifa, Anti-dsDNA, AMA ifa, ANA profil, Anti-Endomisyum-Gliadin, ASMA, ANCA  ifatestleri çalışılmaktadır.

 Eliza Laboratuarımızda yapılan testlerden birisi olan HIV testini kısaca açıklamak gerekirse, HİV vücuda girdiğinden itibaren vücutta bununla savaşmak için özel antikorlar oluşur. Kandaki bu antikorların ELISA yöntemiyle saptanmasına Anti-HIV Testi denir. HIV antikorlarının ELISA yöntemiyle ölçülebilecek düzeye ulaşması için 3 aylık bir süreye (pencere dönemi) ihtiyaç vardır. Bu nedenle test, bulaşma olduktan 3 ay sonra yapılmalıdır. Anti-HIV testinin pozitif (seropozitif) olduğunu söyleyebilmemiz için Western Blot testi denen doğrulama testininde yapılıp sonucunun pozitif olması gerekmektedir. Anti-HIV testi devlet hastanemizde yaptırılabilir. ELISA laboratuarımızda HBsAg, AntiHBs, AntiHBc IgM, AntiHBc, HBeAg, AntiHBe, AntiHAV IgM, AntiHAV, AntiHCV, AntiHIV, AntiRubella IgM, AntiRubella IgG, AntiCMV IgM, AntiCMV IgG, AntiToxoplasma IgM, AntiToxoplasma IgG çalışılmaktadır. Seroloji laboratuarında ise Gruber-Widal, Rose-Bengal, Coombs’lu Wright, VDRL, Brucella tüp aglutinasyon testleri yapılmaktadır.

  • mıkrobıyoljıddh6.jpg
  • mıkrobıyoljıddh8.jpg
  • mıkrobıyoljıddh7.jpg
  • mıkrobıyoljıddh3.jpg
  • mıkrobıyoljıddh2.jpg
  • mıkrobıyoljıddh9.jpg
  • mıkrobıyoljıddh4.jpg
  • mıkrobıyoljıddh5.jpg
  • mıkrobıyoljıddh1.jpg