İç Hastalıkları (DAHİLİYE)
26 Ocak 2024

İç Hastalıkları Kliniğimiz C Blok 2. katta Romotoloji ve Nefroloji Klinikleri ile birlikte hizmet vermektedir. Dâhiliye Kliniğimizde her gün vardiya hizmeti verilmektedir. Diyabet tedavisi bir takım çalışması gerektirdiği ve hastaların tek elden takibi önem arz ettiği için kliniğimiz bünyesinde Diyabet Polikliniği oluşturulmuştur. Diyabet Polikliniği 03.05.2006 tarihinde hizmete girmiş olup, polikliniklerde dâhiliye uzmanları dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Her gün 1 uzman, 1 tıbbi sekreter ve bir eğitim hemşiresi ile hizmet vermektedir. Diyabet polikliniğine müracaat eden hastalar özel “diyabet takip programı”na kaydedilmekte, takipleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Hastaların rutin muayeneleri yapılmakta, ayrıca 3 ayda bir HbA1c, 6 ayda bir ise göz dibi ve idrarda mikroalbümin testlerine bakılmaktadır. Diabetes mellitusun mikro ve makrovasküler komplikasyonları açısından rutin takipleri ve konsültasyonları yapılmaktadır. Diyabet polikliniği hastanın takibinde gerekli birimlerle irtibata gecerek tedavinin güncellenmesini sağlamaktadır. Hastalar; kullandıkları ilaçlar hakkında eğitilmekte; insülin kullanan hastaların kalem eğitimleri, insülin uygulamaları ve karşılaştığı sorunlar diyabet polikliniğinde çözümlenmektedir. Diabetes mellitus tedavisinin temelini teşkil eden diyabet eğitimi her hastaya verilmekte ayrıca diyetisyenle görüştürülerek diyet eğitimi alması sağlanmaktadır. Eğitim hemşiresi ayrıca kilo ayarlanması ve fizik egzersizler hakkında eğitim vermektedir. Diyabetli hasta; tedavisinde ve günlük hayatta karşılaştığı sorunları çözmede polikliniğimize müracaat etmekte, dosyası bilgisayardan açılarak çözüm önerileri sunulmaktadır. Diyabetli hastalar sadece diyabetlilerin bakıldığı, nispeten daha sakin bir ortamda takip ve tedavi edilmektedir. Diabetes mellitusun takip ve tedavisindeki güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek için diyabet takımı kendini yenilemekte ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Hedef; Diabetes mellitusu, kamuoyu nezdinde daha iyi bilinir hale getirmek, koruyucu ve tedavi edici hekimlik çalışmalarını daha iyi yapabilmektir.

  • DAHİLİYE
  • DAHİLİYE
  • DAHİLİYE
  • DAHİLİYE