Göğüs Hastalıkları
09 Ağustos 2023

Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği C blok 3. katta hizmet vermektedir. 49 yataklı olan kliniğimizde 8 uzman hekim, 12 hemşire, 5 personel, 1 tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Kliniğimiz gerekli teknolojik cihazlarla donatılmış olup, Ağustos 2009’dan itibaren fiziksel iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. Göğüs Hastalıkları Kliniğine bağlı olarak Alerji ve Uyku Laboratuarı, Solunum Fonksiyon Testleri Ünitesi, Bronkoskopi Ünitesi hizmet vermektedir. Alerji Laboratuarımızda alerjik astım bronşiale, alerjik rinit ön tanılarıyla göğüs hastalıkları veya KBB polikliniklerine başvuran hastaların ön değerlendirmeleri yapıldıktan sonra bu hastalara deri testi (prick testi) uygulanmaktadır. Bu test sonucunda hastanın alerjisine sebep olan solunum yoluyla havadan alınan alerjenler (inhalant) tespit edilmektedir. Eğer hastanın test sonuçları ve yaşı uygunsa tedavi amacıyla (aşı tedavisi) alerji uzmanı bulunan hastanelere sevk yapılmaktadır. Aşı tedavisine uygun olmayan hastaların tedavileri ise Göğüs Hastalıkları Polikliniklerimizde devam etmektedir. Uyku Laboratuarımızda; horlama, gece uykuda solunum durması, gün içi uykululuk ile karakterize uykuda solunum bozuklukları hastalıklarının (basit horlama, uyku apne sendromları, vb.) tanısı konulabilmektedir. Bu şikayetlerle hastanemize başvuran hastalar, 1 gece uyku laboratuarımızda yatırılmakta, gece yapılan uyku testi (polisomnografi) ile tanı konulmakta ve bunlara gerekli tedavi yöntemi (cerrahi veya alet-CPAP,BPAP) uygulanmaktadır. Bu laboratuarımız, 2 yataklı olarak ve son teknoloji ürünü bir cihazla kurulmuştur. Burada izolasyonla tam bir sessizlik sağlanmış ve hastalarımızın evlerindeki gibi uyuyabileceği koşullar oluşturulmuştur. Bu laboratuarımızda 2 sertifikalı göğüs hastalıkları uzmanı ve 2 sertifikalı uyku teknisyeni görev yapmaktadır. Sigara Bırakma Polikliniğimizde; 2005 yılından beri Göğüs Hastalıkları Kliniğine bağlı olarak çalışmakta olan Sigara Bırakma Polikliniği, Ağustos 2009 tarihinde genişletilerek Sigara Bırakma Merkezi’ne dönüştürülmüştür. Merkezde 4 göğüs hastalıkları uzmanıyla beraber 2 psikiyatri uzmanı, 1 halk sağlığı uzmanı, 1 pratisyen hekim, 1 psikolog ve 1 tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Randevu ile çalışan merkezimizde hastaların değerlendirmeleri yapıldıktan sonra gerekli görüldüğünde bireysel veya grup psikoterapi uygulanmaktadır. Solunum Fonksiyon Testleri Ünitemizin bir tanesi Özay Gönlüm Poliklinikleri, diğeri ise B blokta bulunmaktadır. Burada KOAH, astım gibi tıkayıcı akciğer hastalıkları ve restriktif akciğer hastalıklarının tanısı konulabilmekte ve takibi yapılabilmektedir. Bronkoskopi Ünitemiz, Göğüs Hastalıkları Kliniği içinde yer almaktadır. Ünitemizde özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok akciğer hastalığının tanı ve tedavi takipleri yapılabilmektedir. Ünitemiz hem fleksibl, hem rijit bronkoskopi aletlerine sahiptir.  • gogusddh3.jpg
  • gogusddh2.jpg
  • gogusddh5.jpg
  • gogusddh8.jpg
  • gogusddh7.jpg
  • gogusddh1.jpg