Göğüs Cerrahi
09 Ağustos 2023

Ana bina (B blok) 4. katta bulunan Göğüs Cerrahi Kliniğimiz 12 yataklıdır. Burada kaza, delici kesici alet ve silah yaralanmaları, konjenital bozukluklar, akciğer hastalıklarına ait rutin ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca tanıya yönelik biopsiler, akciğer açık biopsileri, servikal ve aksiler lenf nodu biopsileri, diafragma patolojilerine yönelik operasyonlar, (herni,travma vs.), özefagus ameliyatları ve stent takma, akciğer bülleri ve volüm azaltıcı ameliyatlar halen yapılmakta olup; yeni olarak rijit bronkoskopla bronkoskopi ve VATS(video yardımıyla göğüs) ameliyatları da yapılabilmektedir.