Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Kliniğimiz  C Blok, 4. katta hizmet verirken, Polikilinik hizmetleri poliklinik katında 2 ayrı poliklinikte verilmektedir. Kliniğimizde 2 doktor, 3 servis hemşiresi , 4 endoskopi hemşiresi, 2 personel ve 2 tıbbi sekreter çalışmaktadır.

Gastroenteroloji  uzmanları aynı zamanda Dahiliye ( İç Hastalıkları ) uzmanı olup , bu eğitimlerinin üzerine  yüksek ihtisas yaparak daha spesifik bir alanda 2. bir uzmanlık eğitimi almış olan yandal uzmanlarıdır.

Gastroenteroloji uzmanları  eğitimleri süresince tüm Endoskopik işlemlerin eğitimini almaktadırlar , yani Endoskopik işlemler alanında da uzmanlaşırlar.

Gastroenteroloji  ; tüm sindiriml sistemi hastalıkları ile ilgili bir branştır.

Gastrointestinal sistemi şu organlar oluşturmaktadır   ;         Yutak ve Yemek Borusu

                                                                                      Mide  ve  Oniki parmak barsağı

                                                                                      İnce ve Kalın Barsaklar

                                                                                      Karaciğer

                                                                                      Safra Kesesi ve Safra Yolları

                                                                                      Pankreas

Gastroenteroloji  alanına giren başlıca rahatsızlıklar şunlardır ;

                                                                                      Yutma güçlüğü

                                                                                      Reflü

                                                                                      Gastrit

                                                                                      Ülser

                                                                                      Uzun Süren İshaller

                                                                                      Kabızlık , Şişkinlik

                                                                                      Hepatitler ( Sarılıklar )

                                                                                      Karaciğer Yağlanması

                                                                                      Mide Barsak Kanamaları

Kliniğimize bu yıl içinde 2. Bir Endoskopi ünitesi açılmıştır , bu sayede başvuran hastalar uzun süre beklemeden hatta acil hastalar aynı gün içersinde Endoskopi ve Kolonoskopi ‘ye alınmaktadırlar.

Kliniğimizde tanısal amaçlı yapılmakta olan tanısal işlemler şunlardır ;

                                                                                      Endoskopi , Biopsi

                                                                                      Kolonoskopi ,

                                                                                      Karaciğer Biopsisi

                                                                                      Mide ve Barsak Poliplerinin çıkarılması

Ayrıca yine Endoskopi ünitemiz bu yıl içinde tüm mide ve barsak kanamalarına acil müdahalede bulunabilecek hale getirilmiştir  , Endoskopik skleroterapi tedavisinin dışında ; Endoskopi ünitemizde  Band Ligasyonu  ve Hemoklipuygulaması başlamıştır ve yine Heater probe tedavisi ‘de başlatılacaktır.


Kliniğimize yeni alınan Narrow Band Imaging (NBI ) özelikli endoskopi cihazımız ile erken evre mide barsak kanseri ve kanser öncesi bozukluklara daha yüksek duyarlılıkla tanı konulabilmektedir.

Kliniğimizde  Dr.  Mehmet Alpua tarafından bazı girişimsel işlemler uygulanmaya başlamıştır ;

                                                                     PilorDilatasyon Balonu uygulaması ( Mide çıkışı darlıklarına yönelik )

                                                                     AkalazyaBalon Dilatasyon tedavisi

                                                                     Buji Dilatasyon tedavisi ( Yemek borusu darlıklarına yönelik )

                                                                     StentUygulamaları (Yemek borusu ,Mide çıkışı- Barsak Darlıklarına yönelik )

                                                                     PEG ( Ameliyatsız Endoskopik olarak mide tüpü yerleştirilmesi )

                                                                     ERCP(Ameliyatsız Endoskopik olarak Safra yollarından taş çamur temizlenmesi – Tıkanma sarılıklarının tanı ve tedavisi )

  • cildiye kbb göz
  • gastro
  • cildiye kbb göz

Doktorlarımız

  • Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Gürkan Haytaoğlu

11 Haziran 2024