Tıbbi Biyokimya

Her şeyin en doğrusunu ve en gelişmişini halkımıza sunmayı şiar edinen hastanemiz, laboratuvarlar konusunda da bir ilki gerçekleştirmiştir. Hormon ve Biyokimya laboratuvarımız, Amerika’ dakik uluslararası bir ‘’dış kalite ve güvence servisi’’ olan EQAS tarafından, kalite yönünden denetlenmiş ve sertifika almaya layık görülmüştür. Burada yapılan iş; yurt dışından getirilen ve değeri bilinmeyen serumların laboratuvarımızda çalışılması ve sonuçların yurt dışına gönderilerek dünya ortalamasına göre değerlendirilmesidir. Bu şekilde laboratuvarımızın doğruluk ve güvenirliği birçok parametre açısından test edilmiştir. Biyokimya laboratuvarımızda HbA1C bakılmakta, bu tetkik son 3 aylık kan şekeri durumu hakkında bilgi vermekte olup, diyabetik hastaların tedavi ve takibinde kullanılmaktadır. Erken ve geç pusete, kısırlık kıllanma, ergenlik sorunları gibi durumların tespitinde kullanılan DHEA-SO4,SHBG, aldosteron; şeker hastalığının tanı ve takibinde kullanılan peptit, insülin; obezite vb. hastalıklarda kullanılan kortizol, ACTH; otoimmün tiroid hastalıklarının tanı ve tedavi takibinde kullanılan Anti-T,Anti-TPO; gelişme geriliği ya da aşırı büyüme tanı ve takibinde kullanılan büyüme hormonu gibi parametreler bunlardan bazılarıdır. Ayrıca diyabetik hastalardaki, böbrek tutulumunun seyrini belirleyen mikro albümin testi; konvülziyonlu ve eklemsili hastaların takip ve tedavisine yarayan magnezyum testi; myocard infarktüsünün erken döneminde tanısına yarayan myoglobin ve troponin testlerini içeren kardiyak marker testleri yapılmaktadır. İdrar tahlillerinde daha hızlı ve standardize sonuçlar elde etmek için tam otomatik idrar analizörü kullanılmaktadır. Hastanemizde 2005 yılından beri ikili ve üçlü tarama testleri, ileri tetkik grubuna giren spesifik hormon analizleri de yapılmaktadır. İkili tarama testi, fetüste kromozom anomalisi riskini araştıran bir testtir. Down sendromu ve trizomi 18 i araştırır. Gebeliğin 11-14. haftalarında anneden kan alınarak test yapılır. Down sendromunun %90 hassasiyetle tespitini sağlar. Bir tarama testi olduğundan pozitif çıkarsa ileri tetkik için amniosentez ve korion villus biyopsisi alınmalıdır. Üçlü tarama testi ise anne adaylarına gebeliklerinin 16.-18. haftalarında yapılan bir tarama testidir. Bugün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Down sendromu, trizomi 18, trizomi 13 gibi kromozomal anomalilerin ve nöral tüp defektlerinin araştırılmasında kullanılır. Güvenilirliği %60-70 tir tir. Yani, bu testi pozitif çıkan anneler muhakkak anomalili bebek doğuracak anlamına gelmez. Pozitif çıkanlara ileri tetkik amacıyla invaziv bir uygulama olan amniyosentez örneğinde veya korion villus biyopsisinde kromozom analizi önerilir.  • BİYOKİMYA
  • BİYOKİMYA
  • BİYOKİMYA
  • BİYOKİMYASI

Doktorlarımız

Tıbbi BiyokimyaUzmanıDr.AYHANACUN
Tıbbi BiyokimyaUzmanıDr.İSMAİLÇELİK
Tıbbi BiyokimyaUzmanıDr.BİLGEKOÇYİĞİT
Tıbbi BiyokimyaUzmanıDr.FERİDESERT
Tıbbi BiyokimyaUzmanıDr.SERKANKARAER
Tıbbi BiyokimyaUzmanıDr.RAMAZANAKBAY

09 Ağustos 2023