Odyoloji Hizmetleri
02 Mayıs 2024

KİLOMETRE SAYACI

Odyoloji bölümü, Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından yönlendirilen hastaların işitme ve denge hastalıklarının teşhisinde kullanılan pek çok testin yapıldığı bölümdür. Testler odyometrist ve odyologlar tarafından yapılmakta ve KBB uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Testler işitme ve anlama seviyesinin güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi için sessiz kabinlerde yapılmaktadır.

İşitme testleri nelerdir?

Saf ses odyometrisi:

Odyolojide en çok kullanılan temel testtir. Her iki kulağın tüm frekanslardaki en az duyma seviyelerini belirleyen bir testtir. Hastalar ses izolasyonu tam olan sesiz kabinlerde test edilir. Kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına farklı frekans ve şiddetlerde sesler verilir. Hastalar sesi duyduğu zaman ellerindeki butona basarak veya sözlü olarak işaret verirler. En az duyulan şiddet seviyesine kadar test devam eder ve en son duyulan seviye belirlenerek kişinin işitme seviyesini gösteren odyogram formuna işaretlenir. Burada havayolu işitme seviyesi belirlenir. Daha sonra kemik yolu ile titreşim şeklinde duymamızı sağlayan kemik yolu işitme eşikleri de belirlenir ve odyograma işaretlenir.

Konuşma testleri:

Hastanın konuşmayı duyma ve anlama yüzdesini ölçmeye yarayan bir testtir. Hastanın en az duyduğu seviyeye kadar kelimeler söylenir ve tekrar etmesi istenir. İşitme eşikleri belirlendikten sonra hastanın işitebileceği şiddette bazı kelimeler okunur. Hastanın bu kelimelerin ne kadarını tekrar edebildiğine göre ölçüm yapılır.

Timpanometreler:

Orta kulağın basıncını ölçmeye yarayan testtir. Ölçümün yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması ve kulak kanalının açık olması gerekir. Sıklıkla kulakta sıvı birikiminin (seröz otitis media) tanısının konmasında kullanılır.

Akustik refleks (stapes refleksi) ölçümü:

Stapes refleksi, sesli uyaran karşısında orta kulaktaki stapes kasının hareket etmesi ile oluşan bir reflekstir. Timpanometri ile ölçüm yapılır. Bir kulağa yüksek şiddette ses verilerek bu refleks kayıt edilir.

YENİDOĞAN TARAMA ABR TESTİ

Açılımı işitsel beyin sapı davranımı testi olan ABR  testi; objektif, yani bebeğin katılımı gerekmeksizin odyolojik tanı için yaygın olarak kullanılır. Yeni doğan bebeklere doğal uykusunda yapılabilen bu test en geçerli elektrofizyolojik yöntemdir. 

ABR Testinde Nasıl Bir İşlem Uygulanır?

Testte uygulanan işlemler bebeğe hiçbir şekilde zarar vermemekte ve canını acıtmamaktadır.

Bebeğin alnına ve kulak arkalarına yerleştirilen ufak elektrotlar ve kulaklara takılan kulaklık aracılığı ile özel bir sesli uyaran gönderilir. İşitme sinirinin uyarana cevabı kaydedilerek işitmenin olup olmadığı tespit edilir.