Palyatif Bakım Merkezi
02 Mayıs 2024

                                                 PALYATİF BAKIM MERKEZİ

        DENİZLİ’ de palyatif bakım gereksinimi olan hastaların yaşamlarının bu döneminde yaşam kalitelerini arttırma ve semptom yönetimi amaçlı örgütlenme modeli geliştirmek amacıyla 2016 yılında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından palyatif bakım çalışmaları başlatılmıştır Kasım 2016’da Denizli Devlet Hastanesinde Palyatif Bakım Merkezi 22 yatak ile hizmete girmiştir.

Merkezimizde; 1 Uzman Hekim, 10 Hemşire, 1 Psikolog, 1 Yaşlı Bakım Teknikeri, 1 Tıbbi Sekreter, 1 Fizyoterapist  ve 5 Temizlik Personeli hasta ve hasta yakınları ile ilgilenmektedir.

HEDEFİMİZ   Denizli‘de

Palyatif Bakım gereksinimi olan hastalara ilişkin fiziksel,  sosyal ve tinsel gereksinimleri belirleyerek destek sağlamak ve ailelere  bu kapsamda destek vermektir.

                                 Yatış Endikasyonlarımız (gerek görülen durumlar)

 • Oral alımı bozulmuş, NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002) beslenme skoru ≥ 3 olan, son 6 ay içerisinde % 10’dan fazla kilo kaybı olan, hiç oral alamadığı için enteral(ağızdan nazogastirik tüp ile besleme) ya da parenteral (damardan)beslenme desteğine ihtiyaç duyan malnutrisyonlu (yetersiz beslenen) hastalar
 • Medikal tedaviye rağmen, ağrıya bağlı uyku düzeni bozulan, istirahatta dahi ağrısı devam eden ve yan etkiler nedeni ile medikal tedavi uygulanamayan hastalar
 • Enfekte(kirli) ve/ veya tedaviye dirençli, dekübit(yatak yarası) olan hastalar
 • Deliryum(davranış bozukluğu) tanısı almış, nedeni belirsiz olan hastalar
 •  Geriatrik (yaşlılık) Sendromlar: düşme, inkontinans(idrar kaçırma), ihmal ve kötüye kullanım vb hasta
 • Tedaviye dirençli, evre IV kalp yetmezliği olan hastalar
 • Kronik, tedaviye dirençli olan son dönem akciğer hastaları
 • Tükenme Sendromu' na girmiş son dönem HIV (aids)  hastaları
 • Tedaviye rağmen klinik ve laboratuvar olarak kötüleşen ve şikayetleri artan hastalar
 • Vertebra metastazı, hiperkalsemi gibi onkolojik acilleri olan,
 • Son 3 ay zarfında 2 defadan fazla pnömoni geçiren,
 • Beklenen yaşam süresi 6 aydan kısa,
 • Cerrahi, radyoterapi (RT) ve kemoterapi (KT) gibi tedavilere rağmen ilerleyici hastalığı olan onkoloji hastaları • PALYATİF
 • PALYATİF
 • PALYATİF
 • PALYATİF