3. Basamak Yoğun Bakım
09 Ağustos 2023

3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi:

Hastanemizde 4 adet toplam 41 yataklı 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır.

Bu ünitelerde;

   Uzun süreli nitelikli gözlem, girişim, ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan,  çoklu organ yetmezliği gelişmiş hastalar takip edilmektedir. 

   Solunum yetmezliği nedeniyle ileri solunum destek cihazları (mekanik ventilasyon cihazı) ile ileri solunum desteği, böbrek yetmezliği nedeniyle yatak başı hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır.

   Ayrıca  izolasyon önlemi gereken hastalar (dirençli enfeksiyonlar, immünsuprese hastalar), ağır sepsis, septik şok, ARDS, ağır preeklampsi-eklampsi ve organ bozukluğu yapan zehirlenmeler bu bölümlerde tedavi ve takip edilmektedir.

-Kontrol edilemeyen veya fazla miktarda transfüzyon gereken kanamalar

-Cerrahi sonrası gelişen dahili komplikasyonlar, (koroner sendromlar, sepsis, böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi)

-Birden fazla organı ilgilendiren sistemik hastalıkların akut sorunları,

-Ciddi santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi, (Beyin kanamsı, kafa travması )

-Çoklu travma hastaları

                           takip ve tedavi edilmektedir.

  -DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ: 12 yataklı  olup, C blok 5. Katta yer almaktadır.

  -NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ: 9 yataklı olup, C blok 1. Katta yer almaktadır.

  - ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON(CERRAHİ) YOĞUN BAKIM:  15 yataklı olup B.blok 1. Katta ve

  - K.V.C (Kardiyo Vasküler Cerrahi): 5 Yataklı Olup  E blok 5. Katta yer almaktadır.

DSC_3803.JPG
DSC_3793.JPG

DSC_3772.JPG
DSC_3817.JPG