Kemoterapi Merkezi
02 Mayıs 2024

Kemoterapi merkezimizde  hastalara kemoterapi ve destek tedavi hizmeti verilmektedir. Kemoterapi salonunda toplam 26 hasta koltuğu bulunmaktadır. Kemoterapi öncesi hastaların kan alma işlemi ünitemizde yapılmaktadır. Uzman hekim tarafından değerlendirilen ve tedavisi planlanan hastaların ilaçları  ilaç hazırlama ünitesinde eczacı ve biyolog tarafından ilaçlar güvenli bir sistemle hazırlanmaktadır. Hastalara  tedaviler kemoterapi konusunda deneyimli hemşireler tarafından uzman hekim gözetiminde uygulanmaktadır.

Kemoterapi nedir?

Kemoterapi insan vücudunda anormal çoğalan hücrelerin büyüme ve çoğalmalarını durdurmayı veya yok etmeyi amaçlayan bir tedavi biçimidir.

Her ne kadar kemoterapi ilaçları anormal olarak çoğalmakta ve büyümekte olan zararlı hücreleri hedefliyor olsa da, çoğu kere  normal hücre büyüme ve çoğalmasına da etki etmektedir. Kemoterapi sırasında ortaya çıkan yan etkilerin büyük kısmından da bu etki sorumludur.

Tümörün cinsine ve hastanın özelliklerine göre değişik nedenlerle kemoterapi uygulanabilir. 
* Tümörü tamamen yok etmek ve hastayı iyileştirmek için, 
* Tümörün yayılmasını engellemek için, 
* Tümörün büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak için, 
* Tümörün sebep olduğu belirtileri yok etmek için kemoterapi uygulanır. 


Etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen bazı durumlarda tümörü tamamen yok edemeyip sadece belirtilerini düzelterek rahat yaşamayı sağlayabilir Bazı tümörlerde tek tedavi yöntemi kemoterapidir. Diğerlerinde ise kemoterapi diğer tedavilerle (cerrahi ve radyoterapi) peşpeşe veya eş zamanlı olarak uygulanır. Örneğin ameliyat öncesinde tümörü küçültmek amacıyla, veya ameliyattan sonra yayılmasını önlemek için kemoterapi yapılabilir. Aynı uygulamalar radyoterapi öncesinde ve sonrasında yapılabildiği gibi, radyoterapi ile aynı anda çeşitli yöntemlerle de kemoterapi uygulanabilir.