Kalite Yönetim Birimi
05 Aralık 2023


KURULUŞ AMACI;

Sağlık hizmetlerindeki ilgili Mevzuatlar ile Hizmet Kalite Standartlarının ; Bakanlığımız adına  Denizli Devlet Hastanesindeki çalışmaların  uygunluğu, sürekliliği , yeterliliği  ve etkinliğini sağlamak olup;

Kurumsal açıdan hizmetlerin devamlılığının sağlanması, finansal sürdürülebilirlik, hesap verilebilirliğin daha kolay hale gelmesi ile,  hasta/hasta yakını ve tüm çalışanlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktır.

SORUMLULAR:

1-Başhekim
2-Kalite Yönetim Direktörü
3-Kalite Yönetim Birimi Çalışanları’dır.

“Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir” sözünden yola çıkarak;

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ VE  BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1.    Baştabip tarafından belirlenen bir çalışanın Valiliğin teklifi Bakanlığımızın onayı ile Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir.

2.    Kalite Yönetim Direktörü Kurumdaki tüm Süreçlerin sorumlusudur.

3.    Direktör; Kalite Yönetim Biriminin  görevlerini  yerine getirebilmesi için kalifiye personel, altyapı, donanım ve eğitim gibi tüm gereksinimlerini  karşılayarak, sağlam bir alt yapıya sahip olabilmesi  için  Kalite Yönetim Biriminin 1. derece sorumlusu’dur.

4.    Yönetimi gözden geçirme toplantısının (YGGT) sekretaryalığını ve sunumunu gerçekleştirmek.

5.    Hizmet Kalite Standartlarını (HKS) yürütmek. HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.

6.    HKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere :
     
  -BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

         -ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

         -HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
         
- EĞİTİM KOMİTESİ
         
- RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
         
- TEMİZLİK VE ATIK KOMİTESİ
         
- ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
         
- STOK TAKİP KOMİTESİ
         
-AKILCI İLAÇ KOMİTESİ
         
- TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ  İLE 

* KALİTE KONSEYİ’ne üye olarak katılılarak, Hasta güvenliği ve  Çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini Baştabip adına yürütülmesini sağlamak.

      7. Güvenli raporlama sistemi form bildirimlerinin (GRS) yönetim, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.

      8.Birimleri adına uygun görülen  birim çalışanlarını ‘’Kalite Bölüm Sorumlusu’’olarak tanımlamak ve yedekleri ile beraber HKS Kapsamındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

      9.Hastanemizde yapılan ve yapılması gereken Hizmet Kalite Standartları Eğitimi, hizmet içi eğitimleri, genel-bölüm uyum eğitimleri, hasta / hasta yakınları eğitimi ile planlanan eğitimlerin zamanında yapılmasının kontrolü –takibi ile sonuçlandırmasını sağlamak.

      10.HKS çerçevesinde hazırlanan ve hastanemize ait tüm yazılı düzenlemelerin hazırlanmasına öncülük ederek; gerekli takip-kontrol ve sekretaryalığını yaparak gereklilik halinde  yazılı düzenlemelerin revizyon işlemlerini  yapmak.

      11.Kalite yönetim faaliyetlerinin başarıya ulaşması için; Hastanedeki fiziksel durum ve işleyişi ile ilgili aksaklıkları tespit emek amacıyla üçer aylık periyotlarda yapılan bina turlarını “ Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü ve teknik işler sorumlusunun yer aldığı bir ekip ile”  organize etmek;

      12.Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi ,kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.

      13. Öz değerlendirmeleri yönetmek.(Takip-kontrol ve sonuçlandırmak)

      14.Hastanemiz Kalite İndikatörlerini (21 adet) takip ederek yönetmek ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.

      15.Birimlerin performanslarını Kalite indikatörleri ve süreç karneleri ile takip etmek.

      16. Güvenlik kodlarının (Mavi-Pembe-Beyaz) kontrol-takip işlemleri ile düzenli Eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.

      17. Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek.

      18.Hasta / hasta yakını memnuniyet anketi (her ay) ile çalışan (yılda 2 kez) memnuniyeti anketlerinin yapılması / yaptırılması ve birim çalışanı tarafından hazırlanan raporu değerlendirerek konseyle paylaşmak varsa olumsuzluklar için gereken tüm tedbirleri uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır.

      19. Dilek/Öneri, şikayet ve teşekkür kutularını en az ayda bir kez açarak analizini yaparak Başhekimliğe sunarak ,yazıların kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmaktır...

BİRİMDE KULLANILAN MEVZUAT VE DOKÜMANLAR :

  ? Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği.

  ? Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik.

  ? Kurumsal Performans ve Kalite Yönergesi.   

  ? Hizmet Kalite Standartları

  ? Kalite El Kitabı