T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizliİl Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kardiyoloji

Güncelleme Tarihi: 06/07/2020

Erişkin Kardiyoloji Kliniği, öteden beri hedeflediği ve verimlilik açısından çok önem verdiği fiziki koşulların iyileştirilmesi konusunda hedefine ulaşmıştır. Kardiyoloji Servisi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesi olarak üstün bir seviyeye ulaşmış ve yatak sayısı artırılmıştır. Servis, 10 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ve Anjiografi Ünitesi’nden oluşmakta olup, toplam 35 yataklı 2 ayrı Kardiyoloji Servisi bulunmaktadır. Erişkin Kardiyoloji Kliniği, 4 kardiyoloji uzman hekimi, 10 koroner yoğun bakım hemşiresi ile hizmet vermektedir. Yaz aylarında 1, diğer aylarda 2 ayrı kardiyoloji polikliniğinde günlük 80–120 arasında hasta bakılmaktadır. Poliklinikte hastalara aynı gün içinde tamama yakın tetkikleri, ekokardiyografi, efor testi, kan tahlilleri yapılmakta ve gerekli hastalara aynı gün ilaç raporları çıkarılmaktadır. Kardiyoloji uygulamalarının tanı ve tedavi aşamalarında, günümüzün olmazsa olmazı kabul edilen ve ‘invaziv kardiyoloji’nin kilit taşı olan anjiografi cihazının teknolojik olarak en üstün modellerinden biri kliniğimizde hizmet vermektedir. Aylık ortalama 130–150 kadar anjiografi ve balon anjioplasti işlemi yapılmaktadır. Kliniğimizde ayrıca kalıcı kalp pili (pace maker) implantasyonu ve kalp kapağı balon (mitral balon valvüloplasti) işlemleri yapılabilmektedir. Yine kardiyoloji uygulamalarının vazgeçilmez araçlarından biri olan ekokardiyografi cihazı, kliniğimizde yoğun olarak kullanılmakta ve hastalarımızın ekokardiyografik incelemeleri hekimlerimiz tarafından gerek duyulduğunda randevusuz olarak yapılabilir hale gelmiştir. Koroner Yoğun Bakımda yatan hastalar için acil ve yoğun bakım hastalarda kullanılmak üzere taşınabilir ekokardiyografi cihazı da bulunmaktadır. Bu çerçevede sağlık hizmeti kalitemizi daha da arttırabilmek için ekokardiyografik inceleme olanaklarını daha da geliştiren Dört Boyutlu Ekokardiyografi (4DEko) ve taşınabilir ekokardiyografi cihazı hizmet vermektedir. Özetle kardiyoloji kliniğinde olması gereken (elektro fizyolojik çalışma dışında) her türlü techizat, ekipman bulunmakta ve uzman ekip tarafından kullanılmaktadır.

  • kardıyolojıddh2.jpg
  • kardıyolojıddh6.jpg
  • kardıyolojıddh3.jpg
  • kardıyolojıddh5.jpg
  • kardıyolojıddh9.jpg
  • kardıyolojıddh8.jpg
  • kardıyolojıddh7.jpg
  • kardıyolojıddh1.jpg