Kalite Politikası
07 Şubat 2022

       VİZYONUMUZ

       Uluslar   arası   standartlarda   tıbbi   tanı   ve   tedavi   hizmeti   veren,   tıp bilimindeki

 gelişmelere katkıda bulunan, sağlık alanında ilk akla gelen ve tercih edilen referans bir

 hastane olmaktır.

 

      MİSYONUMUZ:

      Sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu inancı ve anlayışı içinde, bilimsel

 çalışmaları takip eden  ve eğitimli  personeli ile bunu destekleyen,  hizmet alanların ve

 çalışanların memnuniyetini ön planda tutan, sağlık hizmetlerini en yeni teknolojileri

 kullanarak kaliteli ve zamanında sunan, çevreye ve insana saygılı, eşit, ilgili, anlayışlı

 ve güler yüzlü hizmet veren bir sağlık kuruluşu olmaktır.


       KALİTE POLİTİKASI

     Denizli Devlet Hastanesinde çalışmaktan mutluluk duyan, ken­di içinde ve toplumla doğru iletişim kurabilen, alanında eğitimli ve deneyimli ekibiyle kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

      Tüm kaynakları etkin kullanmak,

      Yasal mevzuatlar ve tıbbi etik kurallar çerçevesinde;

      Hizmet alanların ve çalışanların memnuniyetini sağlamak,

      Tedarikçilerimizle aynı amaçlarda birleşmek,

      Sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak,

      Çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yap­mak,

      Hizmet sırasında oluşan her türlü atığımızı (havaya, suya, toprağa) öncelikle azaltmak veya geri dönüşüme göndermek suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmektir.

 

         TEMEL İLKE VE DEĞERLERLERİMİZ

 

•          İnsana Saygı

•          Saygın, dürüst ve güvenilen

•          Şeffaflık hesap verilebilirlik

•          İşbirliği ve dayanışma

•          Değişim ve gelişime açık

•          Hakkaniyet

•          Mükemmeli hedefleyen

•          Süreklilik ve erişebilirlik

•          Etkin ve etkili hizmet