Eğitim Birimi
05 Şubat 2022

Hastanemiz Eğitim Birimi çalışmalarına 2005 yılından bu yana devam etmektedir. Birimimizde 1 sorumlu hekim, 3 eğitim hemşiresi görev yapmakta olup,  çalışmalarını Sağlık Bakanlığı’nın Hizmet İçi Eğitim Genelgesi ve Eğitim Prosedürü çerçevesinde sürdürmektedir. Birim eğitim konularını Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik tarafından bildirilen konular ile Kalite Konseyi ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında alınan eğitim talepleri ve yıl içinde tüm birim sorumlularından veya kişilerden Eğitim İhtiyaç Formu yardımıyla gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca birimlere yeni alınan/kiralanan cihazlardan ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar, mevzuat değişikliği hakkında hastane çalışanları bilgilendirilmektedir. 
 Eğitim konuları 9 ana başlık altında toplanır.
Bunlar;
Yönetim kadrosu eğitim konuları başta olmak üzere;
Kişisel gelişim eğitimleri,
Hizmet kalite standartları konuları eğitimleri,
Sürekli tıbbi eğitim,
Oryantasyon eğitimleri,
Hastane afet planı eğitimleri,
Hasta hakları eğitimleri,
Bebek dostu hastane eğitimleri ve diğer eğitimler (bilgilendirme toplantıları, panel, sempozyum vs.)dir.

Ayrıca halk eğitimleri olarak diabet ve obezite eğitimleri , bebek dostu eğitimleri yapılmaktadır.

Eğitim öncesi ve sonrasında varsa eğitim etkinliği ölçme yöntemi ile ilgili uygulama yapılır. Eğitim sırasında katılımcılara eğitim kayıt formu imzalatılır. Aynı formu eğitim sonrası eğitmen tarafından imzalanır. Eğitim sonrasında varsa eğitim etkinliği ölçme yöntemi ile ilgili uygulama yapılır. Eğitim sonunda katılımcılardan eğitim değerlendirme formu doldurmaları istenir. Sonuçları kayıt altına alınır. Eğitim sonrası eğitim kayıt formundaki bilgiler bilgisayar ortamında kişisel dosyalarına işlenir. Eğitim tamamlandıktan sonra koordinatör tarafından birimlere veya kişilere yapılan eğitim başlatma ve görevlendirme yazıları, eğitimi verenin de uygun görmesi halinde eğitim notlarının bir kopyası, Hizmet İçi Eğitim Programı Tanıtım Formu, Hizmet İçi Eğitim Toplantıları Değerlendirme Formu, Eğitim Değerlendirme Formu, Eğitim Kayıt Formu, Eğitim Etkinliğini Ölçme Formu ile eğitim dosyası tamamlanır.  Bilgisayar ortamı ve dosyalarda arşivlenir. Hasta ve yakınlarına uygulanacak eğitimler eğitim birimi dışında planlanıp, uygulanıyorsa katılımcı belirleme eğitim gün ve saati, katılımcı listeleri gibi kayıtlar ilgili birimce tutulur. Aylık çalışma raporu her ay sonunda kalite geliştirme birimine sunulur. Ayrıca 3 aylık periodlarla başhekimlik ve kalite geliştirme ekibine çalışma raporu sunulur.  3 aylık Sağlık bakanlığı hizmet içi eğitim değerlendirme formu il sağlık müdürlüğüne gönderilir.