İnfertilite (Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi)
25 Haziran 2020

1 Ekim 2010 tarihinde kamuda ilk olma özelliği taşıyarak hizmete giren Denizli sağlık müdürlüğüne bağlı Denizli devlet hastanesi infertilite merkezi’nde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tetkikleri, infertilite tedavisi ve gerekirse aşılama (inseminasyon) işlemleri yapılmaktadır.

İlk görüşme sonrası çiftler muayene edilmekte, takip dosyaları açılmaktadır. Anne adaylarının muayene sonrası, adetli dönemin 2 ile 5’inci günleri arasında hormon profilleri değerlendirilmektedir. Baba adaylarının sperm incelemesi ise 2 ile 5 günlük cinsel perhiz sonrası yapılmakta ve ürolojik muayeneleri gerçekleştirilmektedir.

Toplumumuzda yaklaşık olarak çiftlerin yüzde 15’inde infertilite (kısırlık) sorunu görülür. Kısırlık yaşamı tehdit eden bir hastalık değildir fakat kişiyi, aileyi ve toplumu etkileyen biyolojik, sosyal, kültürel ve psikolojik boyutları olan çok yönlü bir sağlık sorunudur. Üremedeki başarısızlığın kişinin yetersizlik duygusu yaşamasına ve çeşitli sorunların meydana gelmesine neden olabilir. Korumasız bir yıllık ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması infertilite olarak değerlendirilir.

Merkezimizde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanı, perinataloji uzmanı ve infertilite hemşiresi çalışmaktadır. Androloji laboratuarımızda spermiogram testi yapılmaktadır. Bu testte spermlerin sayısı, hareketliliği ve yapısı değerlendirilmektedir. Ayrıca laboratuvarımızda IUI (aşılama) işleminde kullanılacak spermler için ileri tüp bebek merkezlerinde uygulanan sperm hazırlama yöntemleri kullanılmaktadır. Klasik tekniklerin aksine kullandığımız dansite-gradient yöntemiyle fazla sayıda ve en hareketli spermler elde edilmektedir. Bu da spermin yumurtayı dölleme şansını oldukça artırmaktadır. Üroloji uzmanları ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanları bu testleri değerlendirerek uygun hastalarda aşılama işlemine karar vermektedirler. Uygulanan ilaçlarla yumurtalık uyarılmakta ve ovum (yumurta) içeren foliküllerin gelişimi ultrasonografi ile takip edilmektedir. Belli bir büyüklüğe ulaşan foliküller hormon içeren bir iğneyle uyarılarak yumurta 24-36 saat sonra aşılama için spermlerle döllenmek üzere kadın genital sistemindeki tüplere atılmaktadır. İlaçlarla uyarılan kadında hedef bir veya iki tane yumurta elde etmektir. Aşılama işlemi ağrısız basit bir işlemdir ve beş dakika kadar sürmektedir. Aşılama sonrası anne adayı 20 dakika kadar dinlendirilmektedir.  Aşılama işlemi uygun endikasyonlarda beş kere uygulanabilir.  14 gün sonra hamilelik testi yapılarak gebelik değerlendirilmektedir.  Ovulasyon indüksiyonu ve aşılama tedavisinden sonuç alamayan çiftlerimize, uygulanan tedavi yöntemleri resmi yazı ile verilerek tüp bebek merkezlerine yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca androloji laboratuvarında tıbbı histoloji ve embriyoloji uzmanlarınca azospermi hastalığı üzerinde yürütülen çalışmalar vardır. Erkek faktörü tüm kısırlıkların (infertilite) %40 ile %50’ni kapsar. Azospermi de erkek kısırlığı nedenlerinden biridir ve semende sperm olmaması olarak tanımlanır. Tıkanıklığa bağlı (obstrüktif) ve tıkanıklığa bağlı olmayan (nonobstrüktif) olmak üzere iki çeşidi vardır. Azospermi genel erkek nüfusunun %1’ni etkiler. Yaptığımız retrospektif çalışmada 2010-2017 yılları arasında infertilite merkezi androloji laboratuarına başvuran hastalarımızın %4.6’nın azospermi hastası olduğunu belirledik. Bu hastaların doğal yolla, aşılamayla (IUI) veya tüp bebekle (IVF) çocuk sahibi olma şansları yoktur. TESE denilen bir ameliyatla testislerinden olgun sperm (spermatozoa) aranır ve bulunursa intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) yapılarak gebelik elde edilmeye çalışılır. Bu ameliyatta olgun sperm çıkma ihtimali %40-50 arasında değişir. TESE işleminden önce semende sperm öncü hücrelerinin (spermatosit ve spermatid) tespit edilmesi durumunda olgun sperm bulma olasılığının arttığına dair yayınlar vardır. Laboratuvarımızda azospermi olgularında boyalı preperasyonla sperm öncü hücreleri taranır. Yöntemin ekonomik olması bütün androloji laboratuarlarında uygulanabilir olması ve non-invaziv olması önemli bir avantajdır. Ayrıca son zamanlarda sperm öncü hücreleri ile (round spermatid) yumurtaya yapılan (oosit) enjeksiyonla (yeni uygulanış tekniğiyle ROSI) gebelik ve sağlıklı canlı doğumların olduğu bildirilmiş ve bu da öncü sperm hücrelerinin tespitinin önemini daha da artırmıştır.

Muayene olmak isteyen hastalarımız,http://www.denizlidh.saglik.gov.tr internet adresinden, 182 numaralı telefondan veya Kayıt Doğum İlk Kayıt (6. No’lu Poliklinik) bizzat başvurarak randevu alabilirler.

İnfertilite merkezinde bulunan androloji laboratuvarı’nda sperm tahlili yaptırmak isteyen hastaların mesai saatleri içerisinde 263 93 11 / 4073 numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekmektedir.

  • 1.jpg
  • 20.jpg
  • 20180502_112142.jpg
  • 20180502_112725.jpg
  • 3.jpg
  • DSC_0663.jpg
  • DSC_0662.jpg