Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Ekibimiz geleneksel olan ameliyathane ortamları dışındaki tanısal ve tedavi amaçlı girişimlerdeki hastaları değerlendirir ve hizmet sunar. İstendiğinde anestezi ekibi tanısal ve tedavi amaçlı girişimlerde bilinçli veya derin sedasyon, bölgesel anestezi veya genel anestezi uygular. Bu tanısal işlemler örnek olarak magnetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), sintigrafi, kemik iliği biopsisi, endoskopik işlemler, girişimsel radyoloji ve kardiyak kateterizasyon sayılabilir. Tedavi içerikli işlemler olarak intraserbral embolizasyon, transvasküler intrahepatik şant yerleştirilmesi ve minör cerrahi girişimler sayılabilir. Hastanın durumuna göre bu işlemler radyoloji laboratuvarı, işlem odası, muayene odası, endoskopi veya kardiyak kateterizasyon laboratuvarlarında gerçekleştirilebilir. Anesteziyologlarımız akut ve kronik ağrı tedavisinin yanı sıra pediyatrik, kalp-damar, kadın-doğum, torasik, beyin cerrahisi, bölgesel anestezi, organ nakli ve günübirlik cerrahi anestezisinde deneyim sahibidir. Anesteziyoloji ekibi ağır hastalarda rutin bakım için uygun monitorizasyon cihazlarını kullanır ve çocuklarda sedasyon için güvenli teknikleri uygular. Ek olarak, kadınlarda ameliyat sonrası ağrı kontrolünde ve doğumda, doğum sonrası dönemdeki ağrı tedavisinde rol alır. Ekibimiz ameliyat olacak hastaları ve tetkikleri 1 gün öncesinden değerlendirir. Konsültasyon sırasında hastanın cerrahi hakkında fikir sahibi olması sağlanır ve hasta uygulanacak anestezi türü, kullanılacak özel teknikler ve kullanılacak ilaçlar hakkında bilgilendirilir. Bu konsültasyon ile hastaya uygulanabilecek ameliyat sonrası ağrı tedavisi seçeneklerinin sunulması sağlanır. Yoğun bakım ekibi cerrahi olan veya cerrahi olmayan, hayatı tehdit altında olan hastalarda devamlı tedavi hizmeti sunar. Ayrıca yoğun bakım ekibi diğer yoğun bakımlardaki hastalar için konsültasyon hizmeti verir. Yoğun Bakım kliniklerimizin toplam yatak sayısı 77’dir. Yoğun bakım kliniklerine göre yatak dağılımı şöyledir: Yenidoğan Yoğun Bakım 20, Anastezi Yoğun Bakımı 18, Dahili Yoğun Bakım 12, Koroner Yoğun Bakım 10, Cerrahi ve Nöroloji Yoğun Bakım 8, Post-Op Yoğun Bakım 4, KVC Yoğun Bakım 5’tir. Anestezi Servisimizde yatak sayımız 6’dır.


 anasteziv962.jpg
 anasteziv963.jpg anasteziv964.jpg
 anasteziv965.jpg anasteziv966.jpg

Klinik Hakkında

20 Ekim 2022