T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizliİl Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilimsel Araştırma İzinleri ve Bilimsel Çalışma Destek Puanı Başvurusu Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

Güncelleme Tarihi: 28/05/2021

A. BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİNLERİ İÇİN BAŞVURU

 Bilimsel Araştırma İzni için hastanemize yapılacak olan başvurular her ayın 1'i ile 15'i arası aşağıda belirtilen "BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİNLERİ İÇİN BAŞVURU" basamaklarına uygun şekilde hazırlanarak
B Blok 5. Kat Eğitim Birimine teslim edilmelidir.

         Hastanemiz ilgilileri tarafından incelenen  BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZNİ başvuru sonucu; başvurulan 
ayın son haftası  resmi yazı ve telefon ile iletişime geçilerek başvuru sahibine bildirilecektir.


ÖN İZİN BAŞVURUSU İÇİN İSTENECEK BELGELER:

 

İzlenecek İş Akış Şeması

 

1-  Dilekçe (Bilgisayar ortamında / elle yazılabilir ve Islak imzalı olacak)

2-  Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu.docx(Her sayfa Islak imzalı olacak)

3-  Etik Kurul

4- Ön İzin Belgesi (Islak imzalı olacak)

5-  Diğer izinler (araştırma konusuna göre ilgili Bakanlık izinleri)

6-  Ölçek, Anket vb.

7-  Kontrol Belgesi

 

Görmek İstediğiniz Belgenin Üzerine Tıklayınız....

 

B. BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUANI BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı resmi gazetede yayınlan yeni SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK gereği bilimsel çalışma puanlarında değişiklik yapılmıştır.


Denizli Devlet Hastanesinde  bilimsel çalışma yapan personellerin , döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için ;

 
 • Yapılan çalışmalardan bir defaya mahsus destek puan talep edilecek olup, bu konuya kişilerin hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.
 • Toplamda Bilimsel Çalışmalar Destek Puan Formu (Ek 4) de belirtilen puanlar üzerinde puan olması durumunda, değerlendirme (başvuruda bulunulmayan veya değerlendirilmemiş çalışmalar için) ancak hak edilen dönemin (6 ay) bitiminde, yeniden müracaatları halinde yapılacaktır.
 • Başvuru tarihinde aynı yıl ve bir önceki yıla ait bilimsel çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Aynı yayın için farklı dönemlerde müracaat yapılacak olduğu takdirde sorumluluk müracaat edene ait olacaktır.
 • Belgelerin eksik ve ek teki istenilen formlara uygun şekilde doldurulmaması durumunda yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Eksik belgelerin tamamlanarak yeniden başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Komisyon kararı doğrultusunda Latin alfabesi dışındaki alfabeler ile yayınlanmış çalışmalar kabul edilmemektedir (Dergi ismi Latin alfabesinde bulunabilirse ve SCI veya SCI Expanded da olduğu belgelendirildiği takdirde değerlendirilmeye alınacaktır).
 • Çalışmaların hangi dergi/kongrede yayınlandığının, çalışma çıktılarında net bir şekilde belli olması gerekmektedir.
 • Bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi Denizli Devlet Hastanesi  “Bilimsel Çalışma Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu” tarafından ayda 1 kez ayın son haftası olmak üzere periyodik olarak yapılmaktadır.
 • Komisyon tarafından incelenen çalışmaların destek puanları; takip eden ayın 5’ine kadar hastanemiz İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne resmi yazı ile bildirilmektedir.
 • Yayınların komisyon tarafından değerlendirilebilmesi için; aşağıda a,b,c,d maddelerinde istenen belgeler/dökümanlar bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak, evrak kalemden geçirilerek e,f,g,h,i,j,k maddelerinde istenilen belge veya dökümanlarla birlikte Denizli Devlet Hastanesi Eğitim Birimine teslim edilmelidir.
 • Denizli Devlet Hastanesi web sayfasında bulunan bilimsel araştırma izinleri ve bilimsel çalışma destek puanı başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar başlıklı alt ikondan;
 • Bilimsel çalışma destek puanı talebinde bulunan kişiler; çalışmaları ile ilgili bir dosya hazırlayacak olup, dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir;


            Bilimsel çalışma destek puanı talebinde bulunan kişiler; çalışmaları ile ilgili bir dosya hazırlayacak olup, dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir;

a. Mükerrer talep olmadığına dair beyan dilekçesi (Ek 1)(Bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

b. Bilimsel Yayınların Bildirim Formu (Ek 2), (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

c. Atıf Alan Bilimsel Yayınların Bildirim Formu (Ek 3), (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

d. Bilimsel Çalışmalar Destek Puanı Formu(her bir çalışmanın puanlaması ve çalışmaların toplam puanı form üzerinde doldurulmuş haliyle) (Ek 4)(Bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

e. SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları (araştırma makalesi, derleme, vaka takdimi veya editöre mektup v.s. 

f. Yayınların SCI veya SCI Expanded’da olduğunu gösterir https://mjl.clarivate.com/search-results linkinden alınacak belgeler

g. SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmalar (araştırma makalesi, derleme, vaka takdimi veya editöre mektup v.s. 

h. Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi veya derlemeler 

i. Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü/poster bildiriler

j. Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü/poster bildiriler

k. Atıfların 
https://scholar.google.com.tr linkinden alınmış dökümanlar

 

Denizli Devlet Hastanesi Eğitim Birimi / Tel: 0 (258) 2639311 – 1440