T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizliİl Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

BURCU SELBEST DEMİRTAŞ

Güncelleme Tarihi: 05/04/2021

burcu selbest.jpg

KİŞİSEL BİLGİLER

 İsim: BURCU SELBEST DEMİRTAŞ

 Doğum Yeri: DENİZLİ

 Doğum Tarihi: 18.09.1986

 Diğer:

EĞİTİM

TIP FAKÜLTESİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

UZMANLIK : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ-NÖROLOJİ A.B.D

YANDAL:

DİĞER:

MESLEKLE İLGİLİ ÖZEL İLGİ ALANLARI:

-Nörodejeneratif hastalıklar

-Serebrovaskuler hastalıklar

ÖZELLİKLİ İŞLEMLER:

-Elektroensefalografi

-Elektromyografi

-Trombolitik Tedavi

KURS VE SERTİFİKALAR

_ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ NÖROLOJİ YETERLİLİK BELGESİ,2016

_ İLERİ 
KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU, 2015

NÖRONUTRİSYON KURSU,2015

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

_ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı (2012-2016)

_ Denizli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (2018-2020)

_ Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümü(2016-Halen)

YAYINLAR: 

A.1.a Demirtas BS, Ocek L, Zorlu Y, Oztekin O.Factors Associated with Hemorrhagic Transformation in Infarctions Involving the Posterior Circulation System.J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Aug;28(8):2193-2200

A.2.a Ocek L, Sener U, Demirtas BS, Ozcelik MM, Oztekin O, Zorlu Y.Central-Variant Posterior Reversible Encephalopathy due to Sulfasalazine: A Case Report.Med Princ Pract. 2015;24(6):578-80.

A.4.a Arslan Y,Selbest Demirtas B, Ekmekci C, Sener U. Investigation of Risk Factors in Cryptogenic Ischemic Stroke. Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2019; 25(1):26-30

A.7.a.Uludağ İF, Selbest Demirtaş B, Kaya A, Tiftikçioğlu Bİ, Zorlu Y. Multipl Skleroz’da Erken Klinik Prognostik Belirteçler. Türk Nöroloji Dergisi 2015;21: 22-6. 

A.7.b Selbest Demirtas B, Arslan Y, Sener U, Zorlu Y.Akut Holmes Tremoru İle Başvuran İnme Olgusu. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı). 2015; 21: 27.

A.9.b.1. Arslan Y, Demirtas BS, Ekmekci C, Sener U, Zorlu Y. The Significance of Holter ECG in Cryptogenic İschemic Stroke. 2nd European Academy of Neurology Congress, Copenhagen,Denmark. May 28-31 , 2016.

A.9.b.2. Demirtas BS, Ocek L, Tiftikcioglu Bİ, Oztekin O, Zorlu Y. Risk Factors for Haemorrhagic Transformation in Patients with Acute Posterior Circulation Territory İnfarction. 2nd European Academy of Neurology Congress, Copenhagen,Denmark. May 28-31, 2016.

A.9.b.3 Tokucoglu F, Selbest B,Ozcelik MM, Tuncay N. The Effects of Movement Disorders Affecting Cervico-Facial Region on Quality of Life. 19th İnternational Congress of Parkınson’s Dısease and Movement Dısorders, San Dıego, CA, USA. June 14-18,2015

A.9.c.1. Demirtaş BS, Uludağ İF,  Uludağ B, Zorlu Y, Şener U, Tokuçoğlu F. Yetişkinlerde Epilepsi Tanısında Uyanıklık ve Uyku EEG Duyarlılıklarının Karşılaştırılması. 52. Ulusal Nöroloji kongresi, 25 Kasım- 1 Aralık 2016, Antalya.

A.9.ç.1. Selbest Demirtas B, Uyaroglu FG, Zorlu Y, Öztekin O. Subaraknoid Hemoraji ile Gelen Serebral Sinüs Ven Trombozu Olgusu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 25 Kasım-1 Aralık 2016.

A.9.ç.2. Selbest Demirtaş B, Uludağ İF, Zorlu Y. Bilateral Pedinkulopontin Çekirdek İnfarktına Bağlı Yürüme Güçlüğü (BP-83). 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 21-27 Kasım 2014.

A.9.ç.3. Aydın H, Selbest Demirtas B, Zorlu Y. Geçici İskemik Atakla Tanı Almış Bir Takayasu Arteriti Olgusu (BP-21). 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 21-27 Kasım 2014