T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizliİl Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DDH Hekim Çalışma Çizelgesi, Hekimlerimizin günlük-aylık olarak çalışma programlarını görebilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 25/09/2020

ALGOLOJİ AĞUSTOS EYLÜL  
 ANESTEZİ AĞUSTOS EYLÜL 
 BEYİN CERRAHİ AĞUSTOS EYLÜL 
 CERRAHİ ONKOLOJİ AĞUSTOS EYLÜL 
 ÇOCUK CERRAHİ AĞUSTOS EYLÜL 
 ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI AĞUSTOS EYLÜL 
 ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI AĞUSTOS EYLÜL 
 ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ AĞUSTOS EYLÜL 
 ÇOCUK KARDİYOLOJİSİAĞUSTOS EYLÜL 
 ÇOCUK NEFROLOJİSİAĞUSTOS   
 ÇOCUK NÖROLOJİSİ AĞUSTOS EYLÜL 
 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AĞUSTOS EYLÜL 
 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AĞUSTOS EYLÜL 
 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI(CİLDİYE) AĞUSTOS EYLÜL 
 ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI AĞUSTOS EYLÜL EKİM
 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AĞUSTOSEYLÜL 
 FİZİK TIP VE REHABİLİTASYON  AĞUSTOSEYLÜL 
 GASTROENTEROLOJİ   AĞUSTOS EYLÜL 
 GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ AĞUSTOS EYLÜL 
 GENEL CERRAHİ AĞUSTOS EYLÜL 
 GÖĞÜS CERRAHİSİAĞUSTOS   EYLÜLEKİM 
 GÖĞÜS HASTALIKLARI
 AĞUSTOSEYLÜL  
 GÖZ HASTALIKLARI AĞUSTOS EYLÜL 
 HEMATOLOJİ  EYLÜL 
 İÇ HASTALIKLARI(DAHİLİYE) AĞUSTOSEYLÜLEKİM
 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AĞUSTOS EYLÜL 
 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ AĞUSTOS EYLÜLEKİM
 KARDİYOLOJİ AĞUSTOS EYLÜL 
 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARIAĞUSTOSEYLÜL 
 NEFROLOJİ AĞUSTOS EYLÜL 
 NÖROLOJİ AĞUSTOS EYLÜL 
 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM
 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ AĞUSTOS EYLÜL 
 PSİKOLOG  EYLÜL 
 RADYASYON ONKOLOJİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM
 RADYOLOJİ AĞUSTOSEYLÜL 
 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI(PSİKİYATRİ)AĞUSTOS EYLÜL 
 ŞEF NÖBET LİSTESİ AĞUSTOS EYLÜLEKİM
 SPOR HEKİMLİĞİ AĞUSTOS EYLÜLEKİM      
 TIBBİ (MEDİKAL) ONKOLOJİ AĞUSTOS EYLÜL 
 TIBBİ GENETİK  EYLÜL 
 ÜROLOJİ(BEVLİYE) AĞUSTOSEYLÜL 
 YOĞUN BAKIMAĞUSTOS EYLÜL